Kutsuimme joukon innokkaita opiskelijoita Aalto-yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen ja CGI:n järjestämään Water hackathoniin tammikuun lopulla. Yhdessä CGI:n paikkatietoasiantuntijoiden kanssa opiskelijat kehittivät Suomen vesivarantoihin liittyviä ratkaisuja.

Tutustu myös