SRV Rakennus tarvitsi yhtenäisen järjestelmän hankinnan ja kustannusten seurantaan. Kumppaniksi valikoitui CGI ja ratkaisuksi CGI Profio360 -toiminnanohjausjärjestelmä. Sen avulla on voitu parantaa mm. raportointia ja kustannusten hallintaa.