Sosiaali- ja terveystoimialan orginsaatioiden mukaan digitalisaatiossa nousee kolme trendiä yli muiden:

  1. Kansalaisten digitaalisten palveluiden kehittäminen
  2. Tietoturvallisuuden kehittäminen
  3. Tietojohtaminen

Toni Suihko, CGI:n sote-toimialan johtaja, avaa tutkimuksen havaintoja videollamme.

CGI Client Global Insights -tutkimuksemme kokoaa yhteen havaintoja yritysten digitransformaation tilasta ja trendeistä eri toimialoilla. Tämän vuoden tutkimuksessa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain yritysten ja organisaatioiden johtajien kanssa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT-painopistealueet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.

Lataa toimialan yhteenveto

Pyydä koko raporttia ja varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa