Helsinki, 19.05.2014

IT-palveluyritys CGI on toimittanut Tamrolle crm-järjestelmän käytettävyyttä laajentavan lisäarvoratkaisun. Asiakastyön johtamiseen toteutettu Account Management Plan -toiminnallisuus jalkauttaa Tamron strategian käytännön asiakastyöhön yhdistämällä asiakkuudenhoitomallin ja crm-järjestelmän.

Microsoft Dynamics crm-järjestelmään räätälöitävän uuden lisätoiminnallisuuden avulla Tamro pystyy suunnittelemaan yksityiskohtaisesti määriteltyjä myynnin ja asiakkuuksien hoidon tehtäviä, jotka ohjaavat myyjien päivittäistä asiakastyötä. Samalla asiakastapaamisten laatu yhtenäistyy.

CGI:n toimittaman ratkaisun käyttöönottoa edelsi hanke, jossa Tamro loi koko organisaatiolle yhtenäiset toimintatavat asiakaskohtaamisiin. Tamron asiakkaat jakautuvat neljään asiakasryhmään ja ryhmät neljään segmenttiin. Kaikille neljälle asiakasryhmälle ja jokaiselle segmentille luotiin omat, erilaistetut hoitomallinsa, joissa on huomioitu esimerkiksi vakioagendat, tapaamissyklit ja markkinoinnilliset toimenpiteet.

"Asiakkuudenhoitomallin kehittäminen ja siihen liittyvä tekninen toteutus CGI:n kanssa oli meille tärkeä hanke – sekä operatiivisen työkalun että strategisen tietolähteen rakentamiseksi. Toteutettu Account Management Plan -toiminnallisuus tukee niin myyjiä, myyntijohtoa kuin markkinointiammekin”, Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen kertoo.

”Nyt meillä on meneillään ensimmäisten arvioiden tekeminen asiakkuudenhoitomallimme jalkauttamisesta ja tuloksista. Arvioimme hoitomallien mukaisten asiakastapaamisten toteutumista sekä tulevia tapaamisia yhdessä avainasiakaspäälliköiden kanssa. Näin varmistamme kykymme saada oikea kuva asiakkuuksien tilasta”, kertoo Tamron customer experience manager Noora Lindholm.

Suurin hyöty asiakkuudenhoitomallin tuomisesta osaksi crm-järjestelmää on läpinäkyvyys. Avainasiakaspäälliköiden mahdollisuus seurata sekä tehtyä työtä että suunniteltuja tulevia toimenpiteitä tarjoaa hyödyllisen työkalun käytännön tasolle. Sekä resursointi että toimenpiteiden suunnittelu on helpompaa ja strategisen asiakkuudenhoitomallin mukaista.

”Jokaisen hyvän strategian suurin haaste on sen siirtäminen paperilta käytännön työhön. Tamrolla crm-kehitys on kiinteästi kiinni liiketoiminnan tarpeissa, joten tietojärjestelmä saadaan valjastettua asiakastyön johtamiseen esimerkillisen vahvasti. Tamro on erinomainen esimerkki siitä, miten crm-järjestelmät voivat tukea strategian jalkauttamista”, summaa CGI:n johtaja Henry Nieminen.

Tamro on lääkkeiden sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden jakelun sekä palveluiden markkinajohtaja Suomessa. Sen kautta kulkee noin puolet Suomessa myydyistä lääkkeistä. Pääasiakasryhmiä ovat lääkeyritykset, apteekit, sairaalat sekä vähittäiskauppa. Työntekijöitä Tamrolla on noin 400 ja liikevaihtoa noin 700 miljoonaa euroa.

Lisätietoa

Tapio Volanen
johtaja, Enterprise Markets, CGI Suomi
tapio.volanen@cgi.com
040 570 4775

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton, ICT:n ja liiketoimintaprosessien kehityspalveluja tarjoava yritys. Yhtiöllä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa palvelemassa sen tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suomessa CGI työllistää 3 500 henkilöä 16 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.