Helsinki, 31.08.2015

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu ja it-palveluyritys CGI ovat solmineet monivuotisen sopimuksen, joka kattaa Veripalvelun käyttöpalveluiden, työasemien ylläpidon ja käytön neuvonnan sekä työasemien elinkaaren hallinnan ulkoistamisen CGI:lle. Uusi sopimus jatkaa CGI:n ja Veripalvelun pitkää yhteistyötä.

"IT:n merkitys strategisena voimavarana korostuu Veripalvelun digitalisoidessa palvelujaan, joten halusimme kilpailutuksella varmistaa, että kumppanimme on kartalla ja sitoutunut parhaiden ratkaisujen tuottamiseen. Tärkeitä kriteerejä olivat kustannustehokkuus, kyky kehittää toimintaa ja palvelun laatua sekä etenkin tietoturva, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti”, kertoo SPR Veripalvelun tietohallintojohtaja Heikki Myllyniemi.

Uusi sopimus on kolmivuotinen ja arvoltaan noin 4 miljoonaa euroa. Sopimus kattaa konesalipuolen ulkoistuksen CGI:lle, kaikkien noin viidensadan työaseman ylläpidon sekä loppukäyttäjiä palvelevan Service Deskin, työasemalaitteiden elinkaaren hallinnan sekä tietoliikennepalveluiden yhteistyön koordinoinnin operaattorin kanssa.

"Ulkoistuspalvelumme ovat tiukasti prosessiohjattuja. Näin pystymme tuottamaan palvelut korkealla laadulla ja kustannustehokkaasti globaalisti. Vahva paikallinen osaamisemme Suomessa varmistaa palvelujen joustavuuden ja ketteryyden sekä suoraviivaisen yhteistyön. Sopimusuudistus on meille tärkeä osoitus älykkään ulkoistusmallimme toimivuudesta ", toteaa CGI:n infraulkoistuksista Pohjoismaissa vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

Veripalvelu on Suomen Punaiseen Ristiin kuuluva yksikkö, joka hoitaa keskitetysti koko Suomen verivalmistehuollon. Veripalvelun toimintaan kuuluu niin verenluovuttajien rekrytointi, verenluovutusten järjestäminen ja veren keräys kuin myös luovutetun veren testaus ja verivalmisteiden tuotanto sekä valmisteiden varastointi ja jakelu sairaaloihin.

Lisätietoja:

Leena-Mari Lähteenmaa
johtaja, Nordic Infrastructure Services, CGI
+ 358 50 410 3135
leena-mari.lahteenmaa@cgi.com

Heikki Myllyniemi
tietohallintojohtaja, Veripalvelu, Suomen Punainen Risti
029 300 1733
heikki.myllyniemi@veripalvelu.fi

 

Media:
Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
esa.luoto@cgi.com
050 380 5601

 

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiöllä on 68 000 asiantuntijaa yli 40 maassa. Suomessa CGI työllistää yli 3 000 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 mrd Kanadan dollaria ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

 

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Kaikki tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät suoraan ja yksinomaan koske historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (United States Securities Exchange Act) pykälän 21E, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" ja Kanadan arvopaperilakien mukaista "tulevaisuutta koskevaa tietoa". Nämä lausunnot ja tämä tieto edustavat CGI:n aikeita, suunnitelmia, odotuksia ja uskomuksia, ja niihin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat yhtiöstä riippumattomia. Näiden tekijöiden johdosta todelliset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa tai tulevaisuutta koskevassa tiedossa esitetyistä. Edellä mainittuihin tekijöihin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: uusien tilausten ajoitus ja mittakaava; yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt; kyky houkutella ja pitää päteviä hallituksen jäseniä; kilpailu nopeasti kehittyvillä IT-markkinoilla; talouden yleinen tila; valuuttakurssit ja muut riskit, jotka on mainittu lehdistötiedotteessa, CGI:n vuosittaisissa ja neljännesvuosittaisissa Johdon katsauksissa (Management's Discussion and Analysis, MD&A), CGI:n vuosikertomuksessa, U.S. Securities and Exchange Commission -elimelle toimitetussa CGI:n vuosikertomuksen lomakkeessa 40-F (tallennettu EDGAR-järjestelmään osoitteessa www.sec.gov) ja Kanadan markkinaviranomaisille toimitetussa yhtiön vuosikertomuslomakkeessa (tallennettu SEDAR-järjestelmään osoitteessa www.sedar.com), sekä kaikki edellä mainittuja koskevat olettamukset. Osan tulevaisuutta koskevista lausunnoista tai tiedosta voi tunnistaa ilmaisuista "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "ennustaa", "suunnitella" ja niiden muunnelmista sekä samankaltaisista ilmaisuista. Nämä ilmaisut koskevat ainoastaan niiden päiväyksen jälkeistä aikaa. Erityisesti yhtiön tulevaa tulosta koskevat lausunnot ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. CGI sanoutuu irti aikeista tai velvollisuuksista päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai tulevaisuutta koskevaa tietoa julkisesti uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seikan nojalla, ellei sovellettavassa laissa niin vaadita. Lukijoita varoitetaan luottamasta liikaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin tai tulevaisuutta koskevaan tietoon.