Helsinki, 01.02.2016

VR Groupin Kunnossapito-yksikkö ja Aalto-yliopisto ovat aloittaneet uudenlaisen innovaatioyhteistyön ICT-palveluyritys CGI:n perustaman Digital Spark -ajatuskiihdyttämön kanssa. Digital Spark tarjoaa yrityksille ja organisaatioille uuden tavan hyödyntää toiminnassaan digitalisaation mahdollisuuksia.

CGI:n, VR Groupin ja Aalto-yliopiston kolmikantayhteistyössä haetaan uusia malleja junien kunnossapitoon. VR Groupin Kunnossapidon tavoitteena on siirtyä nykyisestä ennalta määritellystä päivä- ja kilometrikohtaisesta huolto-ohjelmasta todelliseen käyttökuntoon perustuvaan huolto-ohjelmaan.

Projektissa pyritään luomaan mm. toiminta- ja ennustemalli, joka parantaa vetureissa käytettävien pyöräkertojen tuotannonsuunnittelua sekä niiden sorvaus- ja vaihtotarpeiden ennustettavuutta. Uudenlainen ratkaisu edellyttää liikkuvan kaluston valvonnan ja rataverkolla sijaitsevista mittausasemista saatavan datan reaaliaikaista analysointia.

”Huolto-ohjelman kehittämisellä ja ennakoivalla tuotannonsuunnittelulla on saavutettavissa selkeät liiketaloudelliset hyödyt. Digital Spark ja alkanut uudenlainen yhteistyö tarjoavat tehokkaan ja ketterän tavan päästä kiinni digitalisaation tarjoamiin konkreettisiin hyötyihin”, sanoo VR Kunnossapidon ja VR Trackin IT-johtaja Jenni Heinisuo.

Heinisuo kiittelee CGI:n käynnistämää Digital Spark -ajatuskiihdyttämöä kiinnostavana mahdollisuutena vaihtaa näkemyksiä useiden eri asiantuntijoiden kanssa.

Liiketoiminnan teknologian professori Markku Kuula Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulusta kertoo projektin olevan uudenlainen avaus yhteistyöhön yritys- ja korkeakoulumaailman välillä, kun yrityspuolelta on mukana samaan aikaan kaksi osapuolta.

”Projektiin osallistuvat Aalto-yliopiston opiskelijat saavat hienosti käytännön kokemusta tutkimusdatan keruusta ja analysoinnista, verkottuvat yritysmaailman asiantuntijoiden kanssa ja saavat arvokasta yritysprojektikokemusta”, kiittelee Kuula.

CGI:n kuljetus-, liikenne- ja matkustusalan liiketoiminnan kehitysjohtaja Markku Luoto kiteyttää

Digital Spark -ajatuskiihdyttämön tehtäväksi etsiä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen digitalisaation avulla.

”Innovaatioprojekteissa lähdetään liikkeelle yrityksen haasteista tai toimialan uusista vaatimuksista. Kehitystarpeet tunnistetaan analysoimalla liiketoimintaa ruohonjuuritasolta alkaen sekä hyödyntämällä työpajoja ja eri alojen asiantuntijoita. VR:n projektissa, jossa liikutaan kaupallisella, tietoteknisellä sekä koneteknisellä alueella, Aalto-yliopisto on monitieteisyytensä ansiosta luonteva kumppani”, Luoto kertoo.

Lisätiedot:

Markku Luoto
kehitysjohtaja, Kuljetus ja liikenne, CGI
+358 40 844 9511
markku.luoto@cgi.com

 

Media

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

 

VR Group on monipuolinen, ympäristöystävällinen ja vastuullisesti toimiva matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. Se koostuu kolmesta asiakasryhmien ympärillä toimivasta liiketoiminnosta, jotka ovat matkustajaliikenteestä huolehtiva VR, logistiikkaa harjoittava VR Transpoint ja infraan erikoistunut VR Track. Liiketoimintoja tukevat junaliikennöinti- ja kunnossapitoyksiköt sekä Venäjä ja kansainväliset toiminnot.

Aalto-yliopisto on pääosin Espoossa ja Helsingissä sijaitseva kansainvälinen yliopisto, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taiteen aloilla. Se aloitti toimintansa tammikuussa 2010 kolmen aiemmin itsenäisen korkeakoulun yhdistyessä. Aalto-yliopiston missiona on muuttaa maailmaa korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen kautta sekä kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita yhteiskunnan suunnannäyttäjiksi.

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiön 68 000 asiantuntijaa palvelevat tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suomessa CGI työllistää yli 3 200 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.