Helsinki, 15.05.2020

Veripalvelu on ottanut käyttöön uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden, joka kattaa verenluovutuksen, verivalmisteiden tuotannon, varastoinnin ja toimituksen sairaaloille sekä siihen integroituna vereen liittyvien laboratoriotutkimusten tulokset. Verenluovuttajille uudistus näkyy aluksi sähköisenä terveyskyselynä, joka nopeuttaa ja sujuvoittaa verenluovutuksessa käyntiä. Tietojärjestelmän teknisestä toteutuksesta vastasi IT-palveluyhtiö CGI.

”Uusi järjestelmäkokonaisuus sujuvoittaa toimintaamme merkittävästi. Saimme nyt alustan, jolle pääsemme rakentamaan uusia digipalveluja verenluovuttajille ja sairaaloille”, kertoo Veripalvelun digijohtaja Heikki Myllyniemi.

Toukokuun alussa tapahtuneen käyttöönoton yhteydessä siirryttiin verenluovuttajien terveyskyselyssä kokonaan digitaaliseen ratkaisuun. Verenluovuttaja voi täyttää terveyskyselyn jo etukäteen kotona. Näin luovutuspaikalla ei tarvitse käyttää aikaa paperisen kyselyn täyttämiseen.

 ”Sähköinen terveyskysely antaa alustavan arvion luovutussoveltuvuudesta ja vähentää virheiden mahdollisuutta”, Myllyniemi toteaa.

Korkeat vaatimukset luotettavuudelle ja turvallisuudelle

Kaikkien verivalmisteisiin liittyvien tietojen on toimittava saumattomasti yhteen, ja tietoketjun tulee pysyä eheänä. Verivalmisteissa käytettävän veren alkuperä eli luovuttaja ja luovutuspaikka on myös voitava jäljittää aukottomasti – jopa 30 vuoden jälkeen luovutuksesta. Lisäksi järjestelmän tietoturvavaatimukset ovat korkeat.

”Tällaisen potilaiden hoidon kannalta äärimmäisen kriittisen järjestelmän toteutuksessa ei ole varaa virheisiin. Siksi kehittämiseen, perusteelliseen testaamiseen ja viimeistelyyn investoitiin aikaa ja vaivaa erityisen paljon”, Myllyniemi toteaa.

Järjestelmäkokonaisuuden rakentamisessa CGI hyödynsi pääasiassa Microsoftin teknologiaa, jota hyödynnetään monilla eri toimialoilla ja jonka osaajia on paljon niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vahvaan tietoturvaan ja -suojaan kiinnitettiin erityistä huomiota.

”Suomessa tekemämme kehitystyö on herättänyt paljon kiinnostusta maailmalla. Tiettävästi vastaavaa kaupalliseen CRM- ja ERP-ratkaisuun perustuvaa näin laajaa veripalvelutoiminnan järjestelmäkokonaisuutta ei ole tehty missään muualla. Tätä suomalaiseen osaamiseen perustuvaa innovaatiota tullaan viemään konsernimme kautta myös muualle maailmaan”, kertoo CGI:n terveydenhuollon toimialan palveluista Suomessa vastaava johtaja Katja Artimo.

Lisätietoja: 

Heikki Myllyniemi, digijohtaja, Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, p. +358 50 326 9043, heikki.myllyniemi@veripalvelu.fi

Willy Toiviainen, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, Suomen Punainen Risti, Veripalvelu, p. +358 40 523 7451, willy.toiviainen@veripalvelu.fi

Esa Luoto, PR Lead, CGI Suomi, +358 50 380 5601, esa.luoto@cgi.com