24.05.2021

IT-palveluyhtiö CGI:n mittava kehitystyö on saavuttanut vaiheen, jossa suomalaisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarpeisiin kehitetyt OMNI360-ratkaisut ovat ammattilaisten käytettävissä. Uudet ratkaisut ovat helppokäyttöisempiä ja asiakaslähtöisempiä kuin aiemmin Suomessa käytössä olleet ratkaisut. Lisäksi ne nopeuttavat uudenlaisten digipalvelujen käyttöönottoa sekä kehittyneempää tiedolla johtamista eri puolilla Suomea.

”Suomessa, jossa huoltosuhde kuormittaa yhä rajummin sote-tuotantoa, pitää saada aikaan enemmän vähemmällä. Olemme CGI:llä investoineet paljon aikaa, rahaa ja työtä siihen, että Suomen sote-IT-järjestelmät saadaan uudistettua käyttäjäystävällisemmiksi ja mahdollistamaan palvelutuotannon uudistaminen murto-osalla kustannuksista verrattuna jättimäisiin kokonaisuudistuksiin. Lisäksi lähtökohtanamme on ollut se, että järjestelmäpäivitykset pystytään tekemään turvallisesti myös potilaiden kannalta – hallitusti ja vaiheittain. Viemme suomalaista sote-IT-maailmaa täysin uuteen aikakauteen. Näistä lähtökohdista on syntynyt OMNI360”, taustoittaa CGI:n toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa

Käytettävyys edellä

Sote-IT-järjestelmien tuotekehityksestä Suomessa vastaava Juha Sorri kertoo, että työhön kytkettiin jo varhaisessa vaiheessa mukaan lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia.

”Teknisten asiantuntijoiden ja sote-ammattilaisten kesken syntyi nopeasti vahva jaettu näkemys työn merkityksellisyydestä ja tavoitteista. Moniammatillisten tiimien kautta loppukäyttäjien arki on ollut koko ajan läsnä ohjaamassa tuotekehitystä. On ollut hienoa nähdä, miten käyttäjälähtöisesti ja suurella sydämellä kaikki ovat olleet mukana hankkeessa”, kuvailee Sorri kehitystyön luonnetta.

Sorrin mukaan OMNI360-kehitystyön ensimmäisiä innovaatioita on hyödynnetty jo muutaman vuoden ajan erikoissairaanhoidon Uranus-järjestelmän potilaskertomusosion taustalla. Nyt OMNI360 tulee terveydenhuollossa aiempaa näkyvämmäksi kahden merkittävän lanseerauksen myötä: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon on nyt mahdollista saada käyttöönsä yksi yhteinen ja yhdenmukainen potilaskertomus. Toinen uutuus on täysin uudentyyppinen työkalu vastaanottotyöskentelyyn.

Sujuvuutta ja turvallisuutta vastaanottotyöhön

CGI:n asiantuntijalääkäreiden ja testikäyttäjien suurimpia ilonaiheita on erityisesti vastaanottotyöhön suunniteltu uusi käyttöliittymä: OMNI360 Vastaanoton työpöytä.

”Omassa työssäni lääkärinä en ole koskaan vastaavaa nähnyt. Vastaanoton työpöytä on erinomainen siinä, miten se helpottaa suurten asiakasmäärien palvelua ja nopeatempoista arkea niin terveyskeskuksissa kuin sairaaloissakin. Samalla se parantaa potilasturvallisuutta ja potilaasta kirjatun tiedon laatua”, tiivistää olennaisimmat hyödyt kehitystyöhön osallistunut Olli Nieminen, joka työskentelee CGI:n asiantuntijalääkärin tehtävien lisäksi terveyskeskuslääkärinä.

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa tehtävän vastaanottotyön arkea on jatkuva kiire ja suuret asiakasmäärät. Asiakkaiden tilanteesta ja hoitotarpeista pitää saada ymmärrys nopeasti ja luotettavasti. Myös kirjaukset potilastietojärjestelmään pitää saada tehtyä nopeasti ja laadukkaasti. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan uusi järjestelmä leikkaa koneen ääressä nykyisin kuluvasta ajasta yli 20 %.

”Tietotekniikan pitää vapauttaa aikaa asiakaskohtaamisiin. Tähän tähtäsimme ja tässä onnistuimme. OMNI360:n Vastaanoton työpöytä sisältää paljon älykkyyttä, joka ohjaa, opastaa ja automatisoi koneen ääressä suoritettavia tehtäviä”, havainnollistaa Nieminen hyötyjä.

Arkisina esimerkkeinä hyvästä käytettävyydestä Nieminen nimeää lääkitystietojen ja diagnoosien käsittelyn. Lääkitystietojen esitystapa vähentää merkittävästi riskiä muun muassa siitä, että lääkärit eri hoitopaikoissa määräisivät potilaalle keskenään heikosti yhteensopivia lääkkeitä. Diagnoosien käsittelymalli puolestaan antaa lääkärille kokonaiskuvan potilaan tilanteesta tavalla, jonka ansiosta potilas saa oikeanlaista hoitoa varmemmin ja negatiiviset trendit tunnistetaan nopeammin. 

 

OMNI360-kokonaisuus lyhyesti
CGI OMNI360 on avointen rajapintojen kautta yhteen toimivien sote-IT-ratkaisujen perhe. Se mahdollistaa asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen asiakaslähtöisesti vaiheittain tai suurempana alustauudistuksena. Kokonaisuuden modulaarisuuden ja rajapintojen avoimuuden ansiosta OMNI360-teknologiaa voi hyödyntää missä tahansa järjestelmäympäristössä ja tietovirrat liikkuvat yli organisaatio- ja järjestelmärajojen. Kehittämistyön johtotähtinä on ollut hyvä käytettävyys sekä integroidun sote-palvelutuotannon mahdollistaminen kustannustehokkaasti. Lue lisää: www.cgi.fi/omni360 

CGI Suomen terveydenhuollossa:
Suomi on CGI:n suurimpia terveydenhuollon IT-järjestelmien osaamis- ja tuotekehityskeskuksia. Tämän aseman myötä CGI:llä työskentelee Suomessa yli 400 asiantuntijaa sote-IT-järjestelmien parissa – joukossa paitsi ohjelmistoasiantuntijoita myös lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalityön ammattilaisia. Kehitystyön perustana on tiivis yhteistyö muun muassa yliopistosairaaloiden ja useiden kaupunkien perusterveydenhuollon kanssa. Vahvan paikallisen ekosysteemin ansiosta kaikessa kehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota Suomen ja EU:n lainsäädännöllisiin vaatimuksiin sekä hoitokulttuurin erityispiirteisiin.

Mediayhteydet
Esa Luoto
PR Lead, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com