Helsinki, 04.01.2022

Suomen suurin IT-palvelualan työnantaja CGI ja sen 3 700 työntekijää edustaneet luottamushenkilöt ovat saaneet päätökseen neuvottelut yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Lopputuloksena saavutettiin molempien osapuolten kannalta valtakunnallista parempi työehtosopimus. Esimerkiksi palkkojen kokonaiskorotus on CGI:n sopimuksessa 3 %, kun valtakunnallisessa sopimuksessa korotus on 1,8 %.

”Lähdimme hakemaan lopputulosta, joka olisi meille työnantajana kilpailuetutekijä IT-alan kuumilla työmarkkinoilla. Olemme halunneet edistää etenkin sellaisia meille tärkeitä asioita, kuten työn joustavuus, kannustava palkitseminen, uralla kehittymisen mahdollisuudet sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä. Henkilöstön edustajien kanssa sovimme, että jo lähtökohtana on työntekijöiden kannalta valtakunnallista sopimusta parempi paketti. Ilokseni voin nyt todeta, että tämä tavoite saavutettiin”, kertoo CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa

Neuvotteluissa sovittiin palkkojen kolmen prosentin kokonaiskorotuksesta, josta osa maksetaan kaikille työntekijöille avoimen, työnantajan tukeman osakeosto-ohjelman kautta. CGI:n uuteen työehtosopimukseen tuli myös uusia elementtejä, kuten oikeus hybridityönteon mallien hyödyntämiseen sekä oikeus palkalliseen hyväntekeväisyystyöpäivään. Lisäksi sopimukseen kirjattiin muita CGI:lle ominaisia käytäntöjä ja etuja, kuten bonus- ja palkkiomallit sekä vakuutuksiin ja sairaan lapsen hoitopalveluihin liittyvät asiat. 

”Neuvottelut sujuivat kaikin puolin hyvässä hengessä. Ilmapiiriä voi kuvata vastavuoroisen luottamuksen, arvostuksen ja avoimuuden sävyttämäksi. Tämä näkyy lopputuloksessa, joka on henkilöstön kannalta hyvä ja antaa kaivattua jatkuvuutta työehtojen sopimiseen”, kiittelee CGI:n henkilöstöä edustanut pääluottamusmies Jari Nevalainen

Uusi asia on myös henkilöstön edustajan nouseminen Suomen johtoryhmän jäseneksi. 

"CGI:llä on vahva yhteisen omistajuuden ja yhteiseen maaliin pelaamisen kulttuuri. Suomessakin jo 85 % meistä on tarttunut tilaisuuteen ja liittynyt ohjelmaan, jossa yhtiö tuplaa yritykseen tekemämme osakesijoitukset. Siksi meille on tärkeää ja luontevaa, että sopimuksessa huomioidaan myös tällaiset erityispiirteemme”, havainnollistaa Lähteenmaa paikallisen sopimisen etuja. 

Neuvottelutuloksen ovat vahvistaneet ja hyväksyneet myös sopijaosapuolena olevat liitot Tietoala ry sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry.

 

Kuvia Leena-Mari Lähteenmaasta: 
https://1drv.ms/u/s!AvSUjCy7IC08nDPkExaBtLKzXfpz?e=bo8ujH

 

Kuvia CGI:stä: 
https://1drv.ms/u/s!AvSUjCy7IC08nCpqG5EGn-V3WObS?e=CjDifP

 

Mediayhteydet:
Esa Luoto
viestintäjohtaja, CGI Suomi
+358 50 380 5601

esa.luoto@cgi.com

 

CGI

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpia riippumattomia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 80 000 konsulttia ja muuta asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 12,13 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.