ENNAKOI JA VARMISTA ORGANISAATION TOIMINTAKYKY

Raportointi ja analytiikka parantavat organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, lisää ymmärrystä riippuvuuksiin ja auttaa ennakoimaan sekä varmistamaan yksikön ja koko organisaation toimintakyvyn riittävillä resursseilla muuttuvissa tilanteissa. Analytiikan avulla organisaatio voi paremmin ohjata ja kehittää toimintaansa.

RAPORTOINTIA JA ANALYTIIKKAA JOHDON TUEKSI

Työvuorosuunnittelun raportoinnin tarkoituksena on havainnollistaa työvuorojen keskeisiä tietoja raporttinäkymien avulla operatiivisen johdon tueksi. Sen tarkoituksena on auttaa kuvaamaan työajanhallinnan tilaa ja ymmärtämään paremmin millaisia tarpeita työajanhallinnalla juuri siinä hetkessä on. Titania raportointi mahdollistaa sen, että koko organisaation työvuoroihin liittyvä data on samassa paikassa helposti hyödynnettävissä. 

TITANIA RAPORTOINNIN HYÖDYT

  • Nopeat raporttinäkymät työvuorojen keskeisistä tiedoista operatiivisen johdon tueksi

  • Organisaation ja yksiköiden toimintakyvyn varmistaminen riittävillä resursseilla

  • Organisaation historiadata hyötykäyttöön

  • Tiedonkulun ja kommunikaation parantaminen

  • Varhainen välittäminen ja tulevien poissaolojen ehkäisy

  • Ennakoivampaa ja tasapuolisempaa työvuorosuunnittelua

  • Tiedolla johtaminen uudelle tasolle

Titania Raportointi