Tunnin aikana sukellamme syvälle NIS2-direktiivin taustaan, sen parannuksiin verrattuna alkuperäiseen NIS-direktiiviin ja käymme läpi sen tuomia tietoturvavaatimuksia. ​

Lisäksi pohdimme, miten NIS2 liittyy muihin tietoturvastardardeihin, annamme vinkkejä aloittamiseen ja kerromme, miten voimme auttaa sinua IT/OT-tietoturvaratkaisujen hankintaprosessissa. ​

​Käymme läpi myös ulkoistusmahdollisuuksia ja keskustelemme kybermittarin roolista vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa.

Tilaisuuden puhujina CGI:n kyberturvallisuusasiantuntijat Kim Ristimella ja Ilmari Luoma.

Tilaisuuden sisältö​

NIS2:n tausta ja parannukset​
Katsaus NIS2-direktiivin taustaan ja siihen, mitä se tarkoittaa teollisuuden toimialalle

Tietoturvavaatimukset ja niiden merkitys​
Käymme lyhyesti läpi, mitä tietoturvavaatimuksia organisaatioiden tulee täyttää ja miksi ne ovat niin tärkeitä. Saat myös vinkkejä IT/OT-tietoturvaratkaisuiden hankintaan.​

Päällekkäisyydet muiden tietoturvavaatimusten kanssa​
Katsotaan miten NIS2-vaatimukset liittyvät muihin tietoturvastandardeihin ja –vaatimuksiin.​

Aloittaminen ja tietoturvakonsultointi​
Opit, mistä aloittaa NIS2-vaatimustenmukaisuuden saavuttaminen ja miten tietoturvakonsultointi voi auttaa sinua tässä prosessissa.

 ​