Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat keräävät asiakkaistaan jatkuvasti uutta tietoa. Kuvittele, jos tämä tieto olisi jokaisen toimijan hyödynnettävissä? Miten sujuvaksi palveluketjun olisikaan mahdollista muuttua?

Potilas- tai asiakastietojen jakaminen osapuolelta toiselle ei ole sallittua ilman henkilön suostumusta. Suuri osa meistä sen kuitenkin hyväksyisi, mikäli tiedon jakaminen olisi läpinäkyvää, siitä voisi itse päättää ja tietoa jaettaisi vain sellaisille osapuolille, joista koemme hyötyvämme.

Webinaarissa erikoislääkäri Timo Salmisaari sekä CGI:n teknologia-asiantuntija Emmi Welin pohtivat, kuinka digitalisoimalla suostumusten hallintaa pystymme sujuvoittamaan hoitotyötä, lyhentämään hoitoketjuja ja parantamaan asiakaskokemusta. Esittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon tapauksia ja kerromme alustaratkaisusta, jota kehitämme tähän akuuttiin tarpeeseen. Pohdimme myös, mitä ratkaisu mahdollistaa tulevaisuuden SOTE-Suomessa.

Katso 30 min webinaari lataamalla maksuton tallenne sähköpostiisi! Webinaari on nauhoitettu 18.2.2021.