Vuoden vaihtuessa kysyimme jälleen CGI:n Ratkaisu-tapahtuman pääkumppaneilta heidän näkemyksiään tulevaisuuden trendeistä. Esiin nousivat vahvasti tekoäly ja koneoppiminen, mutta myös innovointi ja yhteistyö.

Kysymykset:

1. Minkä asian näette lähitulevaisuuden merkittävimpänä nousevana trendinä? Miksi?

2. Miten tämä trendi tulisi huomioida liiketoiminnassa ja miten siihen pitäisi valmistautua?

3. Minkälaista apua yrityksenne tarjoaa siihen?

Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, Microsoft Finland

Jussi Tolvanen, Microsoft

1. Tekoäly on suurin nouseva trendi. Se muuttaa jo nyt ja jatkossa vielä enemmän sitä, miten yhteiskunta ja yritykset toimivat – ja miten jokainen meistä työntekijöinä toimii. Mutta kun kysyn tilaisuuksissa kuulijoilta, että moniko käyttää tekoälyä, 10 prosenttia nostaa kätensä. Kun kysyn moniko käyttää Spotifyta tai Netflixiä, kaikki kädet nousevat. Tekoälyn käsitettä ei oikein vielä ymmärretä.

2. Teknistä osaamista pitää olla joko talon sisällä tai kumppaneilla, mutta itse pitää ymmärtää ainakin se, mitä tekoäly tarkoittaa omille liiketoimintaprosesseille. Yritysjohdolla, hallituksella ja jokaisella työntekijällä pitää olla perusymmärrys tekoälystä. Sitten tekoälyä voi alkaa konkreettisesti kokeilla pienillä pilottihankkeilla. Kaikki niistä eivät onnistu, ja ne pitää uskaltaa lopettaa nopeasti. Kun taas jokin juttu toimii, se pitää viedä nopeasti tuotantoon. Mitä nopeammin tekoälykokeilu saadaan riittävän valmiina tuotantoon, sen parempi siitä tulee ja sitä nopeammin siitä saadaan hyödyt ja kilpailuedut. 

3. Microsoft on tekoälyalustallaan ­markkinajohtajia niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Tekoäly on mukana kaikissa Microsoftin ratkaisuissa. Tarjoamme peruskyvykkyydet, kuten puheen-, kuvan-, videon- ja tekstintunnistusta. Asiakkaan liiketoiminnan tarpeista riippuu, minkälaisia ratkaisuja kulloinkin tarvitaan. Sitten tarvitaan kumppani, joka rakentaa asiakaskohtaisen ratkaisun alustan päälle.

Markus Hongisto, Sales Director, Enterprise, Cisco Systems Finland

Markus Hongisto, Cisco

1. Cisco auttaa yhdistämään ihmiset, prosessit, datan ja asiat tietoturvallisesti. Digitalisaatio on jo tuonut ja tuo edelleen kiihtyvällä vauhdilla tullessaan valtavasti lisää erilaisia laitteita, dataa ja pilvipalveluita organisaatioiden käyttöön. Isoin trendi on tämän monimutkaisuuden voittaminen niin, että voidaan edelleen varmistaa tietoturva ja palvelujen laatu. 

2. Infrapuolella on meneillään teknologiamurros. Software Defined Networking (SDN) -lähestymistavassa koko infrastruktuuria hallitaan ohjelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että tarvitsisi erikseen hallita yksittäisiä laitteita verkon eri osissa. Kun infran eri osa-alueet (lähiverkot, laajaverkot, pilvipalvelut ja tietoturva) saadaan noudattamaan samaa politiikkaa, päästään ihan uudenlaiseen automaatiotasoon. Se puolestaan tarkoittaa nopeammin toteutettavia muutoksia, entistä vähemmän virheitä ja parempaa tietoturvaa. Samalla luodaan uudet edellytykset välttää jo ennalta erilaisia laatuongelmia analytiikan ja koneoppimisen avulla. Nämä yhdessä muodostavat uudenaikaisen, digitalisaatiota kiihdyttävän infrastruktuurin.

3. Ciscon ratkaisu on ohjelmistopohjainen verkkoarkkitehtuuri. Enää ei tarvitse konfiguroida kymmenissä tai sadoissa paikoissa asioita erikseen, vaan määritetään politiikkoja. Toisaalta aletaan tehdä pitkäjänteistä arkkitehtuurityötä niin, että infrastruktuuri menee terveempään suuntaan ilman että lisätään entisestään monimutkaisuutta. Rikotaan teknologiasiilot ja aletaan miettiä kokonaisuutta.

Marianna Paatero, EMEA Client Director, Global System Integrators, Hitachi Vantara

Marianna Paatero, Hitachi Vantara

1. Isoin muutos on datan määrän valtavan nopeasta kasvusta johtuva digitaalinen disruptio. Joka 10. minuutti verkkoihin ympäri maailmaa kytketään 1,5 miljoonaa uutta laitetta ja uskomme, että niitä on vuoteen 2025 mennessä jo 80 miljardia. Kaikesta maailman datasta 90 prosenttia on luotu viimeisten kahden vuoden aikana. Innovaation voima tulee nyt siitä, mitä datalla ja siitä tulevalla informaatiolla osataan tehdä. Organisaatioissa osaaminen ja resurssit eivät välttämättä aina riitä tässä nopeassa muutoksessa, jolloin kumppaneiden ja ekosysteemien tarve kasvaa. 

2. Organisaatioiden on ymmärrettävä, että olemme tavalla tai  toisella kaikki jo mukana databisneksessä ja että yritysten tärkeimpinä prioriteetteina pitää olla ihmiset ja data. Tarvitaan  toimintakulttuuri, joka yhdistää nämä kaksi voimavaraa. Datan hyödyntämiseen innovoinnissa tarvitaan yhteistyötä, uusia ekosysteemejä sekä yritysjohdon tukema datastrategia. On entistä tärkeämpää tietää, miten dataa säilytetään, suojataan ja hallinnoidaan. Datalla voi tulevaisuuden innovoinnissa olla arvoja, joita ei vielä tänään ymmärretä.

3. Meille tärkeintä ei ole tuottaa tulosta muutaman vuoden aikajänteellä, vaan katsoa tulevaisuuteen ja tehdä siitä kumppaneidemme kanssa yhdessä parempi. Autamme organisaatioita luomaan mahdollisuuksia ja tulosta digitaalisesta disruptiosta. Voimme auttaa esimerkiksi datastrategian luomisessa ja toteuttamisessa, saumattomassa pääsyssä dataan sen sijainnista riippumatta, sovelluksissa sekä datan hallinnoinnissa, suojaamisessa ja muokkaamisessa informaatioksi.

Teksti Antti Kirves. Kuvat Antti Kirves ja Shutterstock