Java-kehittäjänä CGI:n Turun toimipisteessä työskentelevä Tessa Ricard arvostaa työtään terveydenhuollon sovellusten parissa.

Ricard päätyi CGI:lle headhunterin yhteydenoton kautta ja kiinnostui tarjotusta toimesta heti, koska halusi päästä työskentelemään taloon, jossa on runsaasti mahdollisuuksia kehittyä. Aiempi työ pienessä it-alan yrityksessä ei vastaavia mahdollisuuksia suonut. 

Olen näin päässyt suoraan kiinni todelliseen ja merkittäväksi kokemaani työhön.

- Tessa Ricard, Java-kehittäjä, CGI

Tessa Ricard on valmistunut tietotekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta ja suorittaa parhaillaan työn ohessa myös tietotekniikan diplomi-insinööriopintoja Turun yliopistossa. 

CGI tukee työntekijöitään opintojen loppuunsaattamisessa ja ammatillisessa kasvussa, sillä motivaation ja ammatissa kehittymisen kannalta on olennaista päästä heti kiinni kiinnostaviin projekteihin. Kehittymistä tuetaan myös vertaisoppimisen keinoin. 

Ricardin mielestä työnantajan joustavuus opintojen suhteen sekä yhtiön mestari-kisälli-malli ovat hienoja juttuja. 

– Olen näin päässyt suoraan kiinni todelliseen ja merkittäväksi kokemaani työhön. Ja se, että pääsen samalla oppimaan lisää itseäni kokeneemmilta tekijöiltä, on minulle tärkeä asia. 

Ricardista on mukavaa ja kannustavaa, että työnantaja myös tukee hänen valmistumistaan. 

– Vaikka työn ja opintojen sovittaminen yhteen on vaativaa, työ kuitenkin joustaa tarpeen vaatiessa. Näin opinnot todella etenevät, vaikka töissäkin tekemistä riittää.

Teksti Jaakko Liikanen

Tutustu myös