Valmetin tietohallinto on siirtänyt painopistettään operatiivisesta toiminnasta kehitystyöhön ja yrityksen digitaalisen transformaation vauhdittamiseen. Potkua muutokseen Valmet hakee uudistamalla IT:n toimintamallia ja siirtämällä osan nykyisistä palveluista CGI:lle eri puolilla maailmaa.

Viime elokuussa CGI ja Valmet allekirjoittivat sopimuksen, jonka piiriin kuuluvat kaikki Valmetin yli 30 toimintamaata ja vajaa 60 Valmetin ICT-asiantuntijaa.

– CGI:n avulla modernisoimme IT-inframme ja jokapäiväiset työvälineemme sekä vapautamme pääomaa uuden kehittämiseen. Näin meille avautuu tilaisuus tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin, perustoimintojen kustannustehokkaampaan hoitamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, kuvailee Valmetin tietohallintojohtaja Janne Puustinen muutoksen taustoja.

Valmetin IT-transformaatiossa ja sen johtamisessa korostuvat kehittyvän teknologian tuomien mahdollisuuksien lisäksi liiketoiminnan tarpeiden muutokset, jotka heijastuvat tietohallintoon. Yritysjärjestelyt ja uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet testaavat sekä ylläpitävät Valmetin tietohallinnon muutosherkkyyttä, jota edellytetään myös IT-kumppaneilta.

– Lupauksista kiinnipitäminen vakuuttaa meidät paremmin kuin hienot PowerPointit. Uuden sukupolven IT-ihmisten ja -organisaatioiden pitää pystyä toimimaan joustavasti erilaisissa ekosysteemeissä ilman rajoja ja tarkkoja rooleja. Töitä tehdään nykyään paljon enemmän yhdessä, saman pöydän ympärillä, jakaen riskit, työt ja tieto entistä avoimemmin, Puustinen summaa.

Kyberturvasta hybridipilveen

Valmetilla on ympäri maailmaa noin 12 000 työntekijää noin 140 omassa toimipisteessä. Tällaisen kokonaisuuden palveleminen ei onnistu paikallisilta toimijoilta. Tilanne on vielä haastavampi valtakuntien rajoista piittaamattomien kyberuhkien torjunnassa.

– Halusimme yhden toimijan, jolla on globaali kyvykkyys huolehtia kattavasti Valmetin IT-palveluista. CGI on jo aikaisemmin tuottanut Valmetille kyberturvallisuuspalveluja, joilla on ollut suuri merkitys Valmetin IT-ympäristöjen tietoturvan valvonnassa sekä yleisen kyberturvallisuustason kehittämisessä, Puustinen kertoo.

Uuden sopimuksen myötä CGI tuottaa nyt Valmetille myös hybridipilvipohjaiset IT-infrastruktuuripalvelut, palveluautomaatioon nojaavat digitaaliset loppukäyttäjäpalvelut IT- ja käyttäjätukeen sekä palvelin- ja työasemahallinnan palvelut.

Liiketoiminnan tarpeet paremmin huomioon

Nykyinen Valmet näki päivänvalon neljä vuotta sitten, jolloin Metso Oyj jakautui kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi. Sellu-, paperi- ja energiateollisuuden ratkaisujen kehittäjäksi profiloitunut yritys aloitti tuolloin toimintansa sanan täydessä merkityksessä puhtaalta pöydältä. Tietohallinnon haasteena oli rakentaa kaikki tarvittava perusinfra verkoista ja sähköposteista lähtien. Ensimmäisinä vuosina painopiste oli tiukasti operatiivisessa toiminnassa ja kustannustehokkuuden tavoittelussa.

– Alkuvaiheessa keskityimme varmistamaan, että tarvittavat palvelut toimivat ympäri maailmaa. Silloin ei juuri ollut tarvetta jatkuvalle liiketoimintaohjaukselle. Fokuksen kääntämistä kehittämisen suuntaan hidasti myös prosessi­automaatiotoimintojen ostaminen Metsolta vuonna 2015. Kaupan seurauksena Valmetin tietohallinnon piti keskittyä integrointiin, muistelee Puustinen.

Viimeisen parin vuoden aikana Valmetin tietohallinto on päässyt keskustelemaan enemmän omien asiakkaidensa kuin IT-toimittajien kanssa. Toimintaa ja sen kehittämistä on lähdetty viemään eteenpäin liiketoiminnan ehdoilla. Se on tarkoittanut, että monet IT:n roolit ja rajapinnat on mietitty uudelleen IT-toimintamallin uudistuksen myötä.

– Ne asiat, mitä teimme ennen itse, on hoidettava edelleen tehokkaasti. Siksi tässä vaiheessa on ollut hyvä tarkastella Valmetin IT:n hankintastrategiaa ja miettiä kumppanuuksiin liittyviä mahdollisuuksia, sanoo Puustinen. 

Teksti Ari Rytsy, kuva Jari Härkönen

 


 

Lataa CDO Playbook