Kun vuotuinen ­kasvutavoite on kymmenen prosenttia, muutos­voimaakin tarvitaan. Eltelin ­ratkaisu on IT-palvelujen ­yhtenäistäminen.

Eltel on eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja – sen asiakaskuntaan kuuluu muun muassa sähköyhtiöitä ja teleoperaattoreita.

Yhtiön kasvutavoitteen pohja rakennetaan yhtenäisellä globaalilla IT-organisaatiolla, jossa samat modernit palvelut tarjotaan kaikissa Eltelin edustamissa maissa.

Ison IT-työmaan aika

Jopa kymmenen prosentin vuotuista kasvua lupaava toiminnallinen strategia vaatii onnis­tuakseen muun muassa sitä, että yritys pystyy integroimaan IT-struktuuriinsa nopeasti uusia ominaisuuksia ja näin uutta joustavuutta ja tehokkuutta.

Eltelin IT-organisaatio käykin parhaillaan läpi toimintansa kannalta merkittävää muutosta tietohallintojohtajansa Michael Langendorfin johdolla.

Apuna työssä on myös CGI, jonka kanssa on jo solmittu laajennettu ulkoistuspartneri­sopimus. Sopimus koskee Eltelin datakeskustoimintoja, joiden konsolidoinnista CGI vastaa.

Yhtiöillä on yhteistyöhistoriaa jo ­aiemmin Ruotsissa, mutta nyt yhteistyötä ollaan laajentamassa muuallekin Pohjoismaihin sekä Baltiaan – ja mahdollisesti myös Puolaan, Saksaan sekä Iso-Britanniaan.

– CGI on muuttunut toimittajasta partneriksemme, jolta odotamme proaktiivista ja neuvovaa sekä konsultoivaa roolia, Michael Langendorf huomauttaa.

Hän korostaa yhteistyökonseptin tärkeyttä Eltelille. Yhtiötä kehitetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Ja olennaista on, että voidakseen tukea Eltelin toiminnallista kasvua ja helpottaakseen konsernin yhteisiä aloitteita, tulee IT-organisaation muuttua palvelutarjonnassaan paikallisesta globaaliksi. IT-palveluiden tulee näin suurimmaksi osaksi olla yhteisiä kaikissa niissä maissa, joissa yritys toimii.

– Luomme helposti käyttöön otettavan skaalattavan struktuurin. Toimittajien luku­määrää vähentämällä ja keskittymällä entistä yhtenäisempiin palveluihin pystymme alentamaan kustannuksiamme ja tarjoamaan myös olennaisesti parempia ja modernimpia palveluita konserniimme kuuluville yhtiöille, Langendorf kertoo.

Alentuneista kustannuksista saatava säästö voidaan puolestaan investoida uusiin palveluihin.

– Kaikki tuo kokonaisuutena parantaa IT-tarjontaamme.

Keskittämällä volyymietuja ja joustavuutta

Edellä mainittu tulee mahdolliseksi siten, että strategisia IT-palveluita yhdistetään yksittäisistä maista globaaleille palvelutoimittajille.

– Datakeskuksiin liittyvissä palveluissa kumppanimme on CGI. Meille on tärkeää, että kyseessä on pitkäaikainen ja luotettava toimija, joka on läsnä myös paikallisesti ­maissa, joissa itsekin olemme. Siitäkin huolimatta, että suurin osa IT-palvelutoimituksistamme toteutetaan Brömollan datakeskuksessamme, Langendorf huomauttaa.

IT-toimituksia keskittämällä luodaan volyymietuja ja vältetään palvelullista päällekkäisyyttä.

IT-toimituksia keskittämällä luodaan volyymietuja ja vältetään palvelullista päällekkäisyyttä. Samalla tavoitteena on toimituksellinen joustavuus.

– Pystymme skaalaamaan toimituksia ja ottamaan palveluja käyttöön tarpeidemme mukaan. Ja maksamme vain palveluista, joita faktisesti käytämme.

CGI:n infrastruktuuripalveluiden avulla yksinkertaisempia muutoksia voi tehdä myös suoraan portaalin kautta – näin Eltel voi itse rakentaa esimerkkimäisiä testiympäristöjä eri palvelimille.

Eltelin datakeskusmuutostyöt ovat juuri meneillään – maalikuussa 2017 kaikki Pohjoismaiden serverit ovat CGI:n ohjauksessa ja hallinnassa Brömollassa.

Palvelukehitys on jatkuvaa

Eltelin tietohallintojohtajan mukaan juuri nyt haastavaa on, kuinka vapauttaa aikaa ja voimia paikallisista toiminnoista – sillä ne ovat kuitenkin jatkuvasti käytössä.

– Ja saada ne samalla osallistumaan tärkeisiin globaalitoimittajuuteen liittyviin muutoksiin.

Tavoitteena on, että suurin osa Eltelin palveluista on globaalisti yhtenäisesti toimivia vuonna 2019.

– Silloin toivoaksemme näemme suurimmat muutokset.

Langendorfin mukaan muutos luo myös mahdollisuuksia uusien digitaalisten palveluiden kehittämiseen – sekä ulkoisille asiakkaille että oman konsernin piirissä toimiville sisäisille asiakkaille.

– Saamme paljon tietoa kentältä palvellessamme asiakkaitamme. Mutta tarvitsemme kumppaneita, joiden kanssa pohtia erilaisia mahdollisuuksia. Siksi keskustelemme palvelukehityksestä paljon sekä CGI:n että muiden kumppaniemme kanssa. Kun pääsemme selvyyteen palveluista, joita itse tarvitsemme, saattavat ne kiinnostaa muitakin, hän huomauttaa.

 

 


 

Tutustu myös