CGI yrityksenä

Tietopankki

Pilviteknologioiden hyödyntäminen kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Kehityksen kääntöpuolena on yhä suurempi puute osaavasta työvoimasta. Tätä ongelmaa helpottaakseen IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt koulutusohjelman työvoimapulan helpottamiseksi ja osaamispääoman kasvattamiseksi kouluttamalla satoja uusia pilviosaajia.

CGI Suomi on sukupuolten välisessä tasa-arvossa IT-alan kärkeä, sillä jo lähes 40 prosenttia yhtiön henkilöstöstä on naisia, mikä on yli alan keskiarvon. CGI edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa entisestään muun muassa kasvattamalla naisten osuutta henkilöstöstä kahdella prosentilla vuosittain sekä ylläpitämällä tasa-arvoista...

IT-palveluyhtiö CGI on nimittänyt Marianna Saarisen uudeksi toimialariippumattomien ohjelmistojen liiketoiminnan johtajaksi. Nimityksen myötä Saarinen nousee CGI:n johtoryhmään Suomessa.

CGI:n kansainvälinen sitoumus hiilineutraaliuteen on osa toimia, joilla yhtiö vahvistaa vastuullisuusstrategiaansa. Osa yhtiön liiketoimintayksiköistä pyrkii hiilineutraaliuteen vieläkin tiiviimmässä aikataulussa.

Noin puolet ICT-alan yliopisto-opiskelijoista ei valmistu maisteriksi 15 vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. CGI päätti auttaa opintonsa kesken jättäneitä työntekijöitä viimeistelemään tutkintonsa.

Tänään lanseerattu uusi brändi-identiteetti kuvastaa, kuinka CGI auttaa asiakkaita hyödyntämään teknologiaa arvon luomiseksi omille asiakkailleen, kaupunkien ja kuntien asukkaille sekä julkishallinnon palvelujen käyttäjille.

CGI on nimittänyt Sami Sulkon kaupunki- ja kuntatoimialan palveluista ja liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. CGI:lle Sulkko siirtyi Riihimäen kaupunginjohtajan tehtävästä.

CGI on nimittänyt Toni Suihkon terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimialan palvelutuotannosta vastaavaksi johtajaksi. Aiemmin Suihko on työskennellyt mm. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) tietohallintojohtajana.

CGI Suomi on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena enintään 118 henkilön työsuhde päättyy. Alustava arvio vähennystarpeesta oli 180 henkilöä. ”Vähennystarpeet jäivät arvioitua pienemmiksi. Niitä on voitu pienentää muun muassa eläkejärjestelyillä sekä uudelleensijoittumisilla ja koulutusmahdollisuuksilla sellaisille palvelualueille, joilla on kasvavaa asiakaskysyntää”...