CGI yrityksenä

Tietopankki

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Ulkoistus tarjosi Antille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseen: ”Teknisen asiantuntijan rooli sopii minulle loistavasti”

16.03.2021 Tunnettu logistiikkayritys ulkoisti CGI:lle merkittävän osan IT-palveluistaan kesällä 2020. Aiemmin IT-palvelujen tuotannosta oli vastannut oma tytäryhtiö, josta ulkoistuksen yhteydessä siirtyi parikymmentä työntekijää CGI:n työntekijöiksi, heidän mukanaan myös Antti Haapakoski. ”Olin helpottunut, sillä edellisen työnantajan muutospaineet olivat näkyneet pitkään. Moni asiantuntija...

Pilviteknologioiden hyödyntäminen kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Kehityksen kääntöpuolena on yhä suurempi puute osaavasta työvoimasta. Tätä ongelmaa helpottaakseen IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt koulutusohjelman työvoimapulan helpottamiseksi ja osaamispääoman kasvattamiseksi kouluttamalla satoja uusia pilviosaajia.

CGI Suomi on sukupuolten välisessä tasa-arvossa IT-alan kärkeä, sillä jo lähes 40 prosenttia yhtiön henkilöstöstä on naisia, mikä on yli alan keskiarvon. CGI edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa entisestään muun muassa kasvattamalla naisten osuutta henkilöstöstä kahdella prosentilla vuosittain sekä ylläpitämällä tasa-arvoista...

IT-palveluyhtiö CGI on nimittänyt Marianna Saarisen uudeksi toimialariippumattomien ohjelmistojen liiketoiminnan johtajaksi. Nimityksen myötä Saarinen nousee CGI:n johtoryhmään Suomessa.

Keva valitsi CGI:n Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluiden päävastuulliseksi sovellustoimittajaksi vuoden 2020 alussa. Työ alkoi vaativalla siirtoprojektilla. CGI:n toimiala- ja teknologiaosaaminen vakuutti Kevan – syntyi vahva luottamus asiakkaan ja CGI:n tiimin jäsenten välille myös jatkokehitystä varten. Kevan Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmä (nk. Elmo)...

CGI:n kansainvälinen sitoumus hiilineutraaliuteen on osa toimia, joilla yhtiö vahvistaa vastuullisuusstrategiaansa. Osa yhtiön liiketoimintayksiköistä pyrkii hiilineutraaliuteen vieläkin tiiviimmässä aikataulussa.

Noin puolet ICT-alan yliopisto-opiskelijoista ei valmistu maisteriksi 15 vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta. CGI päätti auttaa opintonsa kesken jättäneitä työntekijöitä viimeistelemään tutkintonsa.