CGI yrityksenä

Tietopankki

Tänään lanseerattu uusi brändi-identiteetti kuvastaa, kuinka CGI auttaa asiakkaita hyödyntämään teknologiaa arvon luomiseksi omille asiakkailleen, kaupunkien ja kuntien asukkaille sekä julkishallinnon palvelujen käyttäjille.

Insights you can act on -iskulauseemme edustaa sitoutumistamme ja kykyämme toimia luotettavana neuvonantajana ja auttaa asiakkaitamme hyödyntämään teknologiaa arvon luomiseksi omille asiakkailleen, kaupunkien ja kuntien asukkaille sekä julkishallinnon palvelujen käyttäjille.

10.2.2021 klo 15.00 -16.00 CGI ja The Global Treasurer ovat tehneet yhdessä tutkimuksen, jossa selvitettiin suuryritysasiakkaiden asiakastyytyväisyyttä pankkeihin sekä tärkeimpiä tekijöitä yhteistyöpankkeja valittaessa. Tutkimuksen tuloksia esittelee CGI:n globaali pankkitoimialajohtaja Andy Schmidt.

CGI on nimittänyt Sami Sulkon kaupunki- ja kuntatoimialan palveluista ja liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. CGI:lle Sulkko siirtyi Riihimäen kaupunginjohtajan tehtävästä.

CGI on nimittänyt Toni Suihkon terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimialan palvelutuotannosta vastaavaksi johtajaksi. Aiemmin Suihko on työskennellyt mm. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) tietohallintojohtajana.

CGI Suomi on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena enintään 118 henkilön työsuhde päättyy. Alustava arvio vähennystarpeesta oli 180 henkilöä. ”Vähennystarpeet jäivät arvioitua pienemmiksi. Niitä on voitu pienentää muun muassa eläkejärjestelyillä sekä uudelleensijoittumisilla ja koulutusmahdollisuuksilla sellaisille palvelualueille, joilla on kasvavaa asiakaskysyntää”...

CGI varautuu COVID-19-pandemian vaikutuksiin käynnistämällä yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista.