laura-marjamaki.jpg

Laura Eerikäinen

Palkanlaskennan konsultti

Palkanmaksajat ovat antaneet tulorekisteriin jo yli kahdeksan miljoonaa yksittäistä ilmoitusta, joista 85 prosenttia on saapunut suoraan palkkahallinnon järjestelmistä. Tammikuun 2019 palkkoja on ilmoittanut yli 220 työantajaa. Tämä tarkoittaa noin 2,1 miljoonan palkansaajan tietoja. Tulorekisterissä on jo nyt valtavia tietomassoja. 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tiedot etuuksista ja eläkkeistä ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2020 alkaen.

Palkkatietoja ilmoitetaan tulorekisteriin joka maksupäivän jälkeen sekä kuukausittain tiedot sairausvakuutusmaksuista. Kaikilla tahoilla on varmasti tavoitteena, että pystymme ilmoittamaan oikeellisia tietoja kattavasti, tehokkaasti ja luotettavasti.

Tulorekisterin pakollisiksi määrittelemät tiedot eivät riitä tiedon käyttäjien tarpeisiin 

Tulorekisteriin voi ilmoittaa pakollisten tietojen lisäksi täydentäviä tietoja. Täydentävien tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on suorituksen maksajalle vapaaehtoista, mutta välttämättömiä tiedon käyttäjille. 

Täydentävät tiedot ovat tarpeellisia esimerkiksi tulonsaajan lakisääteisten etuuksien tai asiakasmaksujen toimeenpanossa tai muiden tiedon käyttäjien tehtävien hoitamisessa. Tietoja käytetään muun muassa sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin.

Esimerkiksi Kela toivoo, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot. Täydentävät tiedot helpottavat sekä työntekijöiden että työnantajien asiointia Kelan kanssa, koska ne vähentävät lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta.

Suuressa muutoksessa tulee olla kärsivällinen. Tulorekisterin hyödyt Kela-asioinnissa näyttäytyvät työnantajille vähitellen ja viimeistään vuonna 2020, jolloin tulorekisteriin on kertynyt vuoden palkkatiedot. 

 
Laajempien tietojen ilmoittaminen 

Palkanmaksajalla on mahdollisuus ilmoittaa täydentävät tiedot myös tulorekisteriin. Tämä vähentää jatkossa tietopyyntöjä eri viranomaisilta.

Mitä ja miten tietoja kannattaa jatkossa ilmoittaa?

  • Ilmoitustapa 2 vastaa paremmin käyttäjien tarpeisiin, sillä siinä on rahapalkat eritellysti
  • Palvelussuhdetta koskevat tiedot, esimerkiksi työehtosopimus, palvelussuhteen kesto ja tyyppi
  • Poissaoloja koskevat tiedot, kaikki palkallista tai palkatonta poissaoloa koskevat tiedot (onnistuu myös ilmoitustavalla 1)
  • Vakuuttamisen tiedot eli sosiaaliturvaa koskeva todistus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusnumero ja yhtiötunnus
  • Maksettuun tuloon liittyvät tiedot kuten ansaintakaudet, kertaluontoiset suoritukset ja takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä
  • Kansainväliseen työskentelyyn liittyvät tiedot

 

Tulorekisterin tietojen oikeellisuus on erittäin tärkeää

Tulorekisteri tarkistaa, että tiedot on ilmoitettu oikeassa muodossa, ennen kuin ne tallennetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri ei kuitenkaan valvo tietoja eli tarkista, onko ilmoitettu tulo esimerkiksi määrällisesti oikein. Suorituksen maksaja vastaa siitä, että ilmoitetut palkkatiedot ovat oikein. Tulorekisterin tietoja käyttävät tahot puolestaan valvovat tietojen laatua. 

Tietojen oikeellisuus on erittäin tärkeää, sillä yhden ilmoituksen tietoja käytetään usean eri viranomaisen tarpeisiin. Tulorekisteriin annettujen tietojen perusteella tehdään esimerkiksi kansalaisten eläke- ja etuuspäätöksiä ja määrätään erilaisia maksuja.

Suorituksen maksaja eli työnantaja on velvollinen korjaamaan virheelliset tiedot viipymättä tulorekisteriin. Jos ylimääräisiä ilmoituksia tai aineistoja ei mitätöidä tai virheellisiä ilmoituksia korjata, tulorekisterin tietoja käyttävä organisaatio tekee päätökset virheellisten tietojen perusteella. Tiedot korjataan antamalla korvaava ilmoitus tai mitätöimällä aiempi ilmoitus.

Tietojen oikeellisuuden tarkistamisessa apuna voi olla tulorekisterin täsmäytysraportti (saatavilla sähköisen asiointipalvelun kautta) tai palkkaohjelmien omat täsmäytykset.

 

Pysy ajan tasalla uusimmista HR- ja palkkahallinnon uutisistamme tilaamalla CGI HR -uutiskirje.

Tilaa HR-uutiskirje