Heikki Aatola

Heikki Aatola

Asiantuntijalääkäri, LT

Terveydenhuollon palvelukyvyn (odotusaikojen) ja kustannusten välillä ei ole suurta riippuvuutta. Odotusaikojen saaminen siedettäviksi ei siis vaadi rahaa vaan hyvää johtamista ja toiminnan kehittämistä.

Euro Health Consumer Index EHC 2016 -tulokset tukevat täysin tiedolla johtamisen hankkeista saamaani käsitystä soten tilasta: Suomen terveysmenot ovat eurooppalaista keskitasoa, mutta terveyspalveluiden tulokset ja tuotokset ovat Euroopan parhaita. Tuloksia ja tuotoksia kohden laskettuna Suomi siis toimii tehokkaimmin Euroopassa.

Koska tuotoksilla ja kustannuksilla on voimakas riippuvuus, voisi kuvitella, että on vaikea pienentää sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti tarvekorjattua menokehitystä 3 – 4 miljardilla eurolla.

Toiminnan kehittäminen on tehokkaampi keino kuin raha

 

Ongelmaan löytyy kuitenkin yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. Selvitysten perusteella tiedetään, että alueiden ja toimijoiden välillä on suuria tehokkuuseroja. Jos heikommat alueet pääsevät neljänneksen tasoon siitä mitä parhaat ovat, sote-uudistuksen taloudelliset tavoitteet on jo saavutettu. Tämä vaatii vain parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa.

Tutkimukset osoittavat, että sote-asiakkaista kymmenen prosenttia on ns. heavy usereita, joiden osuus kustannuksista on noin 80 prosenttia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten kustannukset kohdentuvat ihmisen elämänkaarella. Merkittävä osa terveydenhuollon kustannuksista syntyy kahden viimeisen elinvuoden aikana.

Olisiko jatkossa syytä katsoa kustannuksia yhdessä näiden kahden ulottuvuuden kautta. Analyysistä voisi löytyä arvokasta informaatiota kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

Valtio-ohjauksen ja järjestäjätasojen indikaattori- ja mittaripatteristoista on julkaistu ensimmäiset aihiot. Kummassakin on yli tuhat mittaria ja indikaattoria.

Jokainen johtaja tietää, että tuhannen mittarin avulla ei johdeta.

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää pitää pää kylmänä ja jalostaa näistä ensin avaintavoitteiden saavuttamista osoittavat mitarit sekä muutama tärkein selittävä mittari. Jokainen johtaja tietää, että tuhannen mittarin avulla ei johdeta. Jos ei oteta esille merkittävimpiä toiminnan tuloksellisuutta osoittavia tietoja, olennainen tieto hukkuu tietomassaan.

Itse suhtauduin vielä kuukausia sitten kriittisesti palvelupakettien kautta tapahtuvaan johtamiseen ja tietopohjaan. Nyt kun aikaa on kulunut, näen palvelupaketit ja niihin kohdistetut johtamisen avaintiedot riittävän yksikertaisina. Ne toimivat nopeasti toteutettavana tietopohjana niin järjestäjälle kuin valtio-ohjauksellekin.

Yksinkertainen ei ole vain kaunista vaan myös tehokasta – varsinkin muutostilanteessa.

 

Heikki Aatola, Asiantuntijalääkäri, LT
heikki.aatola@cgi.com
040 173 8076

Pentti Kurki, Director, Digital Insight
 


  

Tutustu myös

Kirjoittajasta

Heikki Aatola

Heikki Aatola

Asiantuntijalääkäri, LT

Olen Heikki Aatola ja työskentelen osa-aikaisena asiantuntijalääkärinä CGI:n hyvinvoinnin toimialalla . Osallistun asiantuntijana sekä tietojärjestelmien kehitystyöhön että tiedon toisiokäytön kehittämiseen.