CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Mitä laajemmaksi terveysalan digiratkaisujen kirjo laajenee, sitä tärkeämpää on varmistaa, että niiden toiminta- ja tietoturvariskit eivät realisoidu.

Kun lataamme erilaisia appseja tai asioimme web-palveluissa, syötämme niihin yleensä henkilökohtaisia tietojamme, jotka tallentuvat palvelujen omiin rekistereihin. Yhä useammin arkaluontoisetkin tiedot päätyvät pilvipalveluihin.

Tällaisten tietojen vuotaminen pimeille markkinoille on yhä suurempi uhka niin meidän kuluttajien yksityisyydensuojalle kuin terveysalan yritysten ja palveluntarjoajien toiminnalle.

Hyvinvointiteknologia on melko uusi alue kyberturvamarkkinoilla. Vaatimusten koventuessa uusien sekä vanhojen järjestelmien kyberturvaa tulee parantaa ja kehittää jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysalan uudistukset sekä hyvinvointiteknologioiden yhteensopivuus tuovat koko ajan uusia haasteita palveluntarjoajille. Kaikkien markkinoille tuotavien laitteiden, mobiilisovellusten ja järeämpien ohjelmistojen tulee täyttää laissa määritellyt turvallisuus- ym. vaatimukset.

Kyberturvallisuusriskit ovat tulleet jäädäkseen myös hyvinvointiteknologian ja terveydenhuollon maailmaan.

CGI:n kybertutkimuksen mukaan terveydenhuollon toimialalla ollaan tietoisia tietoturvauhkista, mutta mahdollisia uhkia ei pystytä välttämättä havaitsemaan itse, tai siihen ei ole riittäviä resursseja. Samaan aikaan muuttuvat standardit ja tiukentuva lainsäädäntö tulisi huomioida entistä tarkemmin.

Kuinka siis kehittää tietoturvataso tarpeeksi korkeaksi, jotta tietoturvariskit saataisiin minimoiduksi?

Kustannustehokkain tapa siihen on jaettujen kyberturvallisuuskeskusten hyödyntäminen. Millään organisaatiolla ei ole käytännössä sellaista investointikykyä, jolla yksin oman organisaation tarpeisiin saataisiin samanlainen havainnointi- ja reagointikyky kuin mihin kyberturvallisuuskeskus (Security Operations Center, SOC) tarjoaa mahdollisuudet.

Siksi mekin CGI:llä olemme panostaneet kyberturvallisuuskeskuksen kehittämiseen. Sieltä voimme 24/7-periaatteella valvoa asiakkaidemme IT-ympäristöjä siitä riippumatta, mitä teleliikenneyhteyksiä asiakas käyttää, missä ja kenen ylläpidossa hänen laitteensa ja sovelluksensa pyörivät tai minkä valmistajan teknologiaa asiakas käyttää.

Kyberturvallisuusriskit ovat tulleet jäädäkseen myös hyvinvointiteknologian ja terveydenhuollon maailmaan. Onneksi asian edessä kukaan ei ole yksin. Koska jäädäkseen ovat tulleet myös kyberturvallisuuspalvelut.

Jos haluat tutustua tarkemmin, miten kyberturvallisuuskeskus käytännössä toimii, lue lisää.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.