Ferhat Kaya

Ferhat Kaya

Konsultointijohtaja, SAP

SAP S/4HANA tuo mukanaan intuitiivisen FIORI-käyttöliittymän, paljon liiketoimintaa vauhdittavia prosesseja, tekoälyä ja muita kilpailuetua rakentavia ominaisuuksia. Oletko mieluummin etulinjassa hyötymässä niistä vai jätätkö ne kilpailijoidesi otettaviksi? Lähtemällä ajoissa liikkeelle varmistat, että organisaatiosi saa uudesta SAP-versiosta irti kaikki liiketoiminnallenne tärkeät hyödyt.

Liiketoimintaa palvelevan ERP:n rakentaminen vaatii hyvää valmistelua ja huolellista määrittelyä, koska kahta samanlaista projektia ei ole. Pitkään käytössä olleet SAP-järjestelmät sisältävät usein paljon organisaatiokohtaista räätälöintiä ja monimutkaisia prosesseja, ja siksi oikean konversiotavan löytämiselle kannattaa antaa aikaa.

Kiireisen SAP-transformaation vaarana on, että projektiin ponnistetaan tekniseltä pohjalta ja kaikki vanha siirretään sellaisenaan uudelle alustalle. Uuden järjestelmän mahdollisuudet jäävät tällöin käyttämättä ja todelliset hyödyt saamatta.

SAP S/4HANAan on parempi herätä ajoissa senkin vuoksi, että konsulttimarkkinoilla nopeat syövät hitaat. SAP on Suomessa käytössä laajalti, ja kokeneita paikallisia osaajia kysytään nyt ahkeraan.

SAP S/4HANA on täysin uusi järjestelmä kaikkine mahdollisuuksineen

S/4HANA ei ole vanhan SAP-järjestelmän uusi versio, vaan kokonaan uusi järjestelmä. Siksi hyvään lopputulokseen tarvitaan organisaation sisällä sitoutumista ja päätöksiä. Ajatustyötä tuottaa jo se, että kaikkia tuttuja ominaisuuksia ei uudessa ratkaisussa ole sellaisenaan olemassa. Prosessien läpikäyntiin on varattava aikaa ja koulutukseen panostettava, jotta uusi järjestelmä palvelee kaikkia rooleja.

Lue lisää: Näin SAP S/4HANA tehostaa toimintaa läpi organisaation

Tärkeää on lähteä liikkeelle avoimin mielin ja olla valmis myös muutokseen. Palvelevatko nykyiset prosessit todella tarkoitustaan, vai voisiko jokin S/4HANAn omista prosesseista sopia teille paremmin? Räätälöity ratkaisu voi houkutella, mutta osana kokonaisuutta se voi pitkällä aikavälillä tuottaa harmia – eikä välttämättä tuo sen enempää tehoja kuin valmis paketti.

S/4HANA sisältää monipuolisen kattauksen toimialaratkaisuja, joita voi myös yhdistellä sopimaan organisaation omaan toimintakenttään. Esimerkiksi lääkealan tukkuyritys voi käyttää sekä tukkukaupan että lääkealan toiminnallisuuksia. Valmiissa on siis valinnanvaraa!

CGI:n malli luo kestävän perustan toimivalle SAP-järjestelmälle

Huolellinen valmistelu on SAP-projektin kulmakivi. Siinä tehdään joko onnistumiset tai virheet, jotka määrittävät koko projektin menestystä. Implementointivaihe voi sekin olla hyvin tiivis, mutta päätökset on tehtävä ja tehtävät määriteltävä etukäteen, jotta tekninen osuus sujuu jouhevasti.

Järjestelmällisellä etenemismallilla varmistetaan toimiva lopputulos ja hallitaan riskejä askel kerrallaan. CGI:n hallinnoima siirtymä S/4HANAan jakautuu kolmeen osaan:

  1. Valmiusanalyysi
  2. Valmisteluvaihe
  3. Versionvaihto

Lue lisää: CGI:n SAP-arvolupaus takaa laadukkaan transformaation

Valmiusanalyysi osoittaa, millaisessa tilanteessa organisaatio on sekä teknisesti katsottuna että liiketoiminnan ja prosessien näkökulmasta. Se kertoo, kuinka valmis organisaatio on transformaatioon ja miten SAP-version vaihto on paras tehdä. Analyysi antaa myös pohjan onnistuneelle kilpailutukselle, jos sellainen on tarpeen projektin vaiheiden välissä. Kilpailutettiin tai ei, se auttaa välttämään väärät lähestymistavat, joita on myöhemmin vaikea oikoa.

Valmisteluvaiheessa vanhassa järjestelmässä tehdään esitehtäviä sen mukaan, mitä voidaan määritellä jo ennen uuteen järjestelmään siirtymistä. Näin konkreettinen versionvaihto tapahtuu mahdollisimman hallitusti.

Lue lisää

Kirjoittajasta

Ferhat Kaya

Ferhat Kaya

Konsultointijohtaja, SAP

Toimin CGI:llä SAP-ratkaisuarkkitehtina. Minulla on yli 25 vuoden kokemus erilaisista toiminnanohjaushankkeista, joissa olen toiminut useassa eri roolissa. Minulla on ymmärrystä monen toimialan liiketoimintaprosesseista ja kokemusta IT-järjestelmien, erityisesti SAP-ohjelmistojen, toiminnallisuuksien soveltamisesta liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Viime vuosina olen osallistunut hankkeisiin, joissa rakensimme roolipohjaisia applikaatioita käyttökokemuksen sujuvoittamiseen. ...