Primary tabs

Toimiva ERP määrittää organisaation kilpailukykyä nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Uudet liiketoimintaprosessit ja -mallit haastavat järjestelmää, jonka on taivuttava nopeasti uusiin toimintatapoihin – kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Onnistunut siirtymä SAP S/4HANAan ottaa huomioon kaikkien tarpeet ja palvelee jokaista roolia.

SAP S/4HANA sopii hyvin monenlaisille organisaatioille. Sitä voidaan käyttää suuressa kansainvälisessä konsernissa, jossa tarvitaan erilaisia lokalisointeja eri maiden lakien vaatimuksiin. Toisaalta järjestelmästä hyötyy myös pienempi yritys, joka tavoittelee nopeaa kasvua.

SAP-transformaatiossa osallistetaan koko organisaatio

SAP-toimittajan vastinpari on usein IT-osasto, mutta koska tavoitteena on kaikkia osa-alueita palveleva ratkaisu, tarvitaan onnistuneeseen projektiin ihmisiä eri puolilta organisaatiota.

S/4HANA-hankkeessa jokaiselle liiketoiminnan osa-alueelle muodostetaan tiimi, jossa toimivat CGI:n vetovastuullinen konsultti sekä asiakkaan liiketoiminnan puolelta vastuuhenkilö, joka ottaa mukaansa tarvittavan joukon muita asiantuntijoita. Lisäksi on tärkeää, että tietyt henkilöt keskittyvät vain liiketoimintaan tulevien muutosten hallintaan ja implementointiin. CGI:ltä mukana on myös arkkitehti, joka vastaa ratkaisun kokonaisuudesta hankkeen alusta loppuun asti.

Reaaliaikaisuus, robotiikka ja monta muuta hyvää syytä päivittää – liiketoiminnan joka näkökulmasta

IT:n kannalta SAP S/4HANAssa on monta puolta, jotka tekevät siihen siirtymisestä vaivattoman.
On-premise-ratkaisusta voidaan siirtyä pilveen, jossa vaihtoehtoja ovat niin yksityinen pilvialusta kuin julkipilvialustat, kuten Azure, Amazon ja Google. Omaa pääomaa ei tarvitse sitoa konesaliteknologiaan. Valmiit toimialaratkaisut ja best practice -menetelmät paitsi tuovat liiketoimintahyötyjä, myös nopeuttavat prosessien implementointia, kun pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. SAP S/4HANA on lisäksi turvallinen ratkaisu, sillä toimittajia ja konsultteja löytyy laajalti. Palvelu ei jää osaajista kiinni.

Taloushallinnolle SAP S/4HANA antaa vankan ja lainmukaisen pohjan ja kattaa maakohtaiset viranomaisvaatimukset kymmenissä maissa. HANA-teknologia mahdollistaa taloustilanteen reaaliaikaisen seurannan, ja erilaiset robotiikkaratkaisut nopeuttavat rutiinitehtäviä.

Myös myynti hyötyy SAP S/4HANAn tuomasta reaaliaikaisuudesta, kun esimerkiksi kassavirta tai varastosaldot ovat aina ajan tasalla. Asiakkaalle voidaan luvata hyvinkin tarkka toimitusaikataulu, ja SAP S/4HANA taipuu tarvittaessa myös tilausperusteiseen tuotantoon. Koko ketju myynnin suunnittelusta tilauksen vastaanottamiseen, keräilyyn, toimitukseen, laskutukseen ja maksuun on järjestelmän kautta hallittavissa ja seurattavissa sekä jälkikäteen raportoitavissa.

SAP S/4HANA auttaa suunnittelemaan sisään tulevaa ja ulos lähtevää logistiikkaa sekä seuraamaan sitä alusta loppuun reaaliaikaisesti. Robotiikka poistaa käsin tehtävää työtä, kun esimerkiksi keräilypyyntöjen muodostaminen ja vahvistaminen sekä tavaran lähettäminen varastosta voidaan automatisoida. Kuljettajia auttaa mobiiliratkaisu, jossa tapahtumat voi kuitata saman tien.

Henkilöstöhallinnon prosesseja SAP S/4HANA tehostaa tuomalla helposti saataville ajantasaisen tiedon henkilöstön osaamisesta ja suoriutumisesta. Tunnistamalla työntekijöiden osaaminen varmistetaan, että se on strategian mukaista ja käytössä oikeassa paikassa. Esimiesten ja johdon työtä sekä henkilöstösuunnittelua helpottavat kattavat raportit sekä työkalut rekrytointiin, palkitsemiseen ja henkilöstön kehittämiseen. Työntekijöille SAP S/4HANA tuo muun muassa perehdytyksen muistilistan, koulutusportaalin sekä henkilökohtaisen kehityssuunnitelman.

Liiketoiminnan puolella erityisen kiinnostavaa on prosessien automatisointi robotiikan avulla. SAP S/4HANAn valmiit toimialakohtaiset best practicet auttavat määrittelemään, mitkä prosessit ovat olennaisia ja miten järjestelmä palvelee liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvittaessa kokonaisuutta voidaan laajentaa muilla ratkaisuilla, jotka eivät kuulu SAP:n perustoimintoihin. SAP investoi vahvasti kehitykseen, ja S/4HANAan saadaan vuosittain vähintään yksi päivitys, joka tuo mukanaan uusia toimintoja ja tekoälyapplikaatioita.

Lue lisää

Kirjoittajasta

Ferhat Kaya

Ferhat Kaya

Konsultointijohtaja

Toimin CGI:llä konsultointijohtajana. Minulla on 25 vuoden kokemus erilaisista toiminnanohjaushankkeista, joissa olen toiminut useassa eri roolissa. Minulla on ymmärrystä monen toimialan liiketoimintaprosesseista ja kokemusta IT-järjestelmien, erityisesti SAP-ohjelmistojen , toiminnallisuuksien soveltamisesta liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti. Viime vuosina olen osallistunut hankkeisiin, joissa rakensimme roolipohjaisia applikaatioita käyttökokemuksen ...