Jani Suojansalo

Jani Suojansalo

Senior Consultant

Liiketoiminnassa tilanteet muuttuvat nopeasti ja hoidettavia asioita on paljon. Ennen saattoi riittää, että tuotannossa valmistettiin vain se, mitä on luvattu, eikä aikataulusta saati kustannuksista tarvinnut välittää. Nyt tilanne on toinen.

Olipa kerran tuotantojohtaja, joka totesi jokaisessa johtoryhmän kokouksessa, että tehtaassa on 100 %:n toimitusvarmuus ja että “kaikki on tehty, mitä on luvattu”. Silti asiakkaat olivat tyytymättömiä ja toivoivat tehtaalle ryhtiliikettä. Miksi näin?

Asiakkaille oli toimitettu vain ja ainoastaan “kaikki, mitä oli luvattu”. Käytännössä siis ei huomioitu sitä, oliko tavara toimitettu ajoissa, oliko sitä oikea määrä tai oliko toimitus muuten virheetön. Tällainen strategia ei enää toimi. Asiakkaat haluavat oikeaa tavaraa, oikein valmistettuna, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

 

 Asiakkaat haluavat oikeaa tavaraa, oikein valmistettuna, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

 

Valmistavan teollisuuden yritykset tuskailevatkin samaan aikaan sekä yleisen niukkuuden että hektisyyden kanssa. Myynti myy markkinahintaan toinen toistaan monimutkaisempia tuotteita lupaamalla normaalin toimitusajan. Muut toiminnot yrittävät selvitä toimituksista parhaalla mahdollisella tavalla, mikä on usein venymistä äärirajoille. Ja tällöin toimitusvarmuus harvoin on 100 %.

Hyvä uutinen on, että apua on saatavilla. Keräämällä reaaliaikaista dataa aletaan puhua samoista asioista - faktoista, ei mielipiteistä. Lukujen ja mittareiden avulla voidaan tehdä todelliseen tilanteeseen pohjautuvia päätöksiä. Kun tietoa kerätään reaaliajassa koko prosessiketjusta, voidaan myös päätökset tehdä reaaliajassa - parhaimmillaan tulevaisuutta ennustaen.

Mutu-tuntumasta tulevaisuusdataan

Väitän, että yritykset, jotka osaavat hyödyntää dataansa, menestyvät markkinoilla kilpailijoitaan paremmin.

Reaaliaikainen data auttaa tunnistamaan asioiden välisiä yhteyksiä, kuten kausivaihteluita ja markkinoiden trendejä. Tämä auttaa ennustamaan tulevaa, jolloin myydään tuotteita, joita oikeasti löytyy varastosta tai joita oikeasti pystytään valmistamaan virheettömästi ja aikataulussaan.

Ennustamisen yhteydessä puhutaan usein tulevaisuusdatasta, joka auttaa myymään asiakkaalle juuri sitä, mitä tämä tarvitsee. Tulevaisuusdata auttaa katsomaan tulevaan ja tunnistamaan jo etukäteen, millaisilla asioilla tuotetaan todellista arvoa asiakkaalle tai vaikkapa asiakkaan asiakkaalle.

 

Datasta kilpailuetua liiketoimintaan

Mitkä ovatkaan reaaliaikaisen datan todelliset hyödyt ja miksi sitä pitää hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä?

  1. Reaaliaikainen data on luotettavaa. Se perustuu faktoihin, järjestelmiin ja kirjauksiin eikä sitä voi kyseenalaistaa.
  2. Reaaliaikainen data kertoo nimensä mukaisesti yrityksen nykytilasta. Tämän tiedon avulla on mahdollista ennustaa myös tulevaa.
  3. Reaaliaikaista data kerääntyy automaattisesti ja kerääminen on ajasta, paikasta ja henkilöstä riippumatonta.Automaation ansiosta tieto on saatavilla heti ja juuri oikeista kohteista.

 

Kun saat nykytilanteen haltuun ja harmonisoidut datat eri järjestelmistä käyttöösi, olet jo vahvoilla. Kun todelliset kehityskohteet ja kipukohdat löydetään ajoissa, on yritys heti kilpailukykyisempi kuin mutu-tuntumalla toimiva kilpailijansa. 
Miten on, haluatko tuoda toimintanne vuoteen 2018? Kiinnostavatko sinua käytännön esimerkit siitä, miten reaaliaikaisen datan ja oikeanlaisten IT-järjestelmien avulla voidaan kehittää liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi?

 

Lataa eKirja ja opi lisää elävästä elämästä!

Lataa eKirja Määrääkö muutos vai sen johtaja?

Tutustu