CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Pilviympäristöt ovat yhä suositumpia, sillä niiden tarjoamat hyödyt niin palvelujen kehittämisessä kuin IT-järjestelmien uudistamisessa ovat kiistattomat. Nopeasta muutoksesta huolimatta, ja erityisesti siksi, tulee liiketoiminta- ja IT-päättäjien muistaa se, että pilvi-investointien kannattavuus syntyy hallittavuudesta. 

Pilviympäristöissä toimivat organisaatiot maksavat ainoastaan tarvitsemistaan resursseista. Ne eivät joudu investoimaan IT-infrastruktuuriin tai sen ylläpitoon, ja skaalautuvuus tekee pilviratkaisuista kustannustehokkaita ja joustavia. Pilviteknologiat tukevat myös ketterää ohjelmistokehitystä, mikä merkitsee uusien palvelujen tuottamista nopeasti ja asiakaslähtöisesti – toisin sanoen kilpailukykyisempää liiketoimintaa. Isommassa kuvassa voidaan sanoa, että meneillään oleva työn muutos on pilvialustoista riippuvaista. Pilviratkaisuja edellyttävät myös arvoketjut ja ekosysteemit. Näin ollen on selvää, että pilveen siirtyminen tulee jatkumaan yhä kokonaisvaltaisemmin. Kuitenkin on paljon sellaista, mitä vauhtisokeus voi estää näkemästä. 

Kauas pilvet karkaavat

Monimutkaiset ja jatkuvasti muuttuvat pilviympäristöt ovat haastavia hallita – erityisesti silloin kun uusia palveluja käynnistetään erillään vakiintuneesta toimintaympäristöstä, työkaluista ja prosesseista. Mitä enemmän ja nopeammin pilvipalveluja otetaan käyttöön, sen vaikeampaa on esimerkiksi päivitysten, elinkaaren sekä lain ja asetusten huomiointi. Seurauksena organisaatiot eivät esimerkiksi kykene ohjaamaan budjettiaan, varmistamaan tietoturvaansa tai muodostamaan toimintaympäristöstä ylläpidon ja kehittämisen kannalta riittävän hyvää kokonaiskuvaa.

Moni- ja hybridipilvistä koostuva IT-arkkitehtuurien sekoitus aikaansaa sen, että yrityksen resurssit kuluvat kehittämisen sijaan rutiinien suorittamiseen. Mikäli tietoympäristö on pirstaloitunut, ei organisaatio voi myöskään toimia saumattomana kokonaisuutena. Seurauksena kärsivät sekä tulos että asiakastyytyväisyys ja lopulta kilpailukyky, puhumattakaan laadusta ja työn mielekkyydestä. Jos perustus on rikki, ei uusia seiniä kannata pystyttää.

Entä jos pilviratkaisut olisivat hallittavissa keskitetysti ja valmiina palveluna? 

Yhdistävä tekijä löytyy

Edellä mainittujen haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan ketterä pilvi-infrapalvelu, johon toiminnot on keskitetty. Cloud Platform Operations on suunniteltu ikivihreän, eli jatkuvasti uudistuvan ja ajantasaisen pilviympäristön mahdollistamiseksi. Palvelu sisältää tietoturvan, käytön optimoinnin, monipilvihallinnan, käyttöoikeuksien ja yhdenmukaisuuden hallinnan sekä ketterän kehittämisen edellyttämät rajapinnat.

Vahva tietoturva perustuu käyttäjien roolien ymmärtämiseen, työkuormien suojaamiseen, hyökkäyspinnan minimointiin sekä pilviympäristön standardointiin ja valvontaan monipuolisella käytännöillä. Globaali kyberturvallisuuskeskusten verkostomme tarjoaa 360 asteen näkymä uhkista eri sektoreilla ja eri maantieteellisillä alueilla.

Jatkuva optimointi pitää kulut kurissa – skaalamme pilviympäristöä joka suuntaan käytön, kustannusten ja liikennetuntien perusteella. Optimointitoimenpiteet voivat tarkoittaa esimerkiksi tarpeettomien resurssien sammuttamista yöksi, paremmin soveltuvien virtuaalikoneiden käyttöä työkuormien ajamiseen tai skaalautuvien pilviresurssien automaattista käyttöönottoa. Avointen rajapintojen ansiosta ratkaisut eivät ole toimittajasidonnaisia, vaan käyttöön voidaan ottaa kulloiseenkin tarpeeseen parhaiten soveltuvat teknologiat. Lisäksi autamme varmistamaan, että sääntely- ja turvallisuusvaatimukset tulevat täytetyiksi, mikä on kriittisen tärkeää esimerkiksi pankki-, terveys- ja rahoitusalalla. Kontrolloitu mutta ketterä pilvihallinta perustuu automaatiota ja natiivityökaluja hyödyntäviin ratkaisuihin.

Liiketoiminnan ja IT:n yhteisellä asialla

Keskitetty ja hallittu pilviympäristö auttaa IT-vastaavia reagoimaan ja tuottamaan palveluja nopeammin, sujuvoittamaan työtään sekä suunnittelemaan ja perustelemaan investointeja. Kehittäjät saavat tarvitsemansa standardoidun ja pilvinatiivin ympäristön, jossa he voivat keskittyä luovaan ohjelmointityöhön tietoturvallisesti ja luotettavasti. Sovellus- ja palvelutoimittajien kanssa toimiminen on suoraviivaista, olipa niitä 10 tai 100.

Liiketoimintapäättäjien näkökulmasta pilvipalvelujen keskittäminen toimii kuin kiihdytin. Kun uudet ideat päästään toteuttamaan nopeammin, paranevat sekä yrityksen kilpailukyky että tulos. Skaalautuvan pilviympäristön ansiosta päästään kalliista kertainvestoinneista ketteriin kokeiluihin, joissa osataan huomioida myös kokonaiskuva. Ja mitä vähemmän riskejä, sen varmempaa on liiketoiminta. Oikea lähtökohta pilvitransformaatiolle ei ole teknologia vaan asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeisiin vastaaminen. 

Me CGI:llä olemme valmiina auttamaan, olitpa vasta siirtymässä pilviratkaisuihin tai edennyt jo pitkälle niiden hyödyntämisessä. Saat tarvitsemasi tuen alkaen strategiasuunnittelusta pilvinatiiviin tuote- ja sovelluskehitykseen, hallitut palvelut ja globaalin tietoturvan.

Whitepaperissamme pääset syventymään Cloud Platform Operations hyötyihin syvemmin. Lataa nyt!

Cloud Platform Operations whitepaper

 

 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.