CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Yritysten ja julkisten organisaatioiden IT- ja pilviympäristöt ovat yhä laajempia ja monimutkaisempia – kuinka hallita, suojata ja kehittää kokonaisuutta, kun järjestelmät ja palvelut sijaitsevat useissa eri sijainneissa ja alustoissa?

Hybridiympäristöksi kutsumme sellaista IT- ja pilvipalvelukokonaisuutta, joka toimii laite-, järjestelmä- ja sovellustasolla eri sijainneissa ja alustoissa. Osa organisaation hyödyntämistä järjestelmistä ja sovelluksista saattaa sijaita esimerkiksi julkisissa pilvipalveluissa, osa toimittajien ja osa omissa konesaleissa. Tällainen ympäristö on syntynyt tyypillisesti pidemmän aikavälin kehityksen seurauksena, kun organisaation järjestelmiä ja palveluja on kehitetty vastaamaan liiketoiminnan vaatimuksiin. Hybridiympäristön tehtävä on mahdollistaa yksityisistä ja julkisista pilvipalveluista koostuvan kokonaisuuden muodostamisen sekä tarjota arkkitehtuuri, jolla hallitaan myös perinteisiä IT-järjestelmiä ja alustoja.

Hybridiympäristöt yleistyvät, sillä ne mahdollistavat ketterän kehityksen ilman merkittäviä investointeja tai laajoja projekteja. Niiden avulla onkin saavutettu paitsi merkittäviä kustannussäästöjä, myös kilpailukyvyn kannalta kriittisen tärkeitä palveluja ja ratkaisuja. Eräs merkittävä tekijä hybridiympäristöjen yleistymiseen on organisaatioiden tarve yhdistyä erilaisiin pilviekosysteemeihin.

Hybridiympäristön haasteeksi muodostuu kokonaisuuden hallinta. Sekä teknisesti että käytettävyydeltään toisistaan eroavat järjestelmät ja alustat aiheuttavat harmaita hiuksia niin IT-organisaatiota johtaville kuin ohjelmistokehittäjille, tietoturvasta vastaavista puhumattakaan. Mikäli hybridiympäristöön ajaudutaan hallitsemattomasti, on yleistä, että siihen syntyy osa-alueita, joiden vastuita tai todellisia kustannuksia ei tiedä kukaan. Hallitsematon IT- ja pilviympäristö voi olla suorastaan katastrofaalinen esimerkiksi vikatilanteissa tai tietoturvan pettäessä. Ilman selkeää näkymää ja ymmärrystä siitä, mitä ja missä on tapahtunut, on tarvittavien toimenpiteiden tekeminen hidasta, kallista ja vaikeaa. Mikä avuksi?

Yhtenäistämisestä ja näkyvyydestä hallittavuutta

Koska hybridiympäristön keskittäminen on palvelin-, järjestelmä- ja ohjelmistotasolla mahdotonta, ratkaisu on ajatella kokonaisuutta prosessina, joka on hallittavissa. Tällöin ympäristöstä vastuussa olevalle organisaatiolle on tarjottava yhtenäinen näkymä, jonka avulla voidaan valvoa ympäristön terveydentilaa ja tietoturvaa sekä hallita kustannuksia ja automatisoida prosesseja entisestään. Näin voidaan mahdollistaa ketterä kehittäminen sekä valjastaa hyödyt, jotka syntyvät ennen kaikkea datan ja prosessien läpinäkyvyydestä.

Yhteneväisyys eri pilvialustojen, sovellusten ja tietojärjestelmien välillä lisää sekä ketteryyttä ja muutosvalmiutta että turvallisuutta ja tehokkuutta. Esimerkiksi uuden palvelun käyttöönotto on helpompaa, kun siihen saadaan muiden palvelujen kanssa yhteneväinen näkymä ja se noudattaa automaattisesti organisaation tiedonhallinta- ja tietoturvapolitiikkaa. Samalla kehittäjät saavat yhtenäisen viitekehyksen avoimine rajapintoineen, jolloin heidän työskentelynsä tehostuu ja järjestelmät sekä palvelut saadaan keskustelemaan toistensa kanssa vaivattomasti.

Hybridiympäristön hallinnan merkitys on tärkeä tiedostaa jo silloin, kun otetaan käyttöön useampia pilvipalveluja – mitä aikaisemmin hallinta yhtenäistetään, sen parempi.

Hallittavuutta palveluna

Hybridiympäristösi keskitetty hallinta on mahdollista hankkia valmiina ja tietoturvallisena palveluna. Prosessin aloitamme kartoituksella sekä tavoitteiden ja toimintamallin määrittelyllä. Uusien toimintatapojen ja työkalujen ansiosta pystymme ottamaan haltuun ja yhdistämään sekä nykyiset IT- ja pilviympäristösi että luomaan uusia. Palvelun käyttöönoton ja koulutusten jälkeen tarjoamme tarpeitasi vastaavat ylläpito- ja tukipalvelut.  Edellä kuvattu prosessi ei vaadi perinteistä, raskasta transformaatioprojektia vaan käyttöönotto on pitkälti automatisoitu.

Kun haluat kustannuksesi hallintaan sekä yhtenäisen näkymän eri pilvipalveluihisi, keskustelemme mielellämme kanssasi lisää hybridiympäristösi hallittavuuden kehittämisestä.

Kirjoittaja on toiminut datakeskusten arkkitehtuureista vastaavana johtajana Suomessa ja parempien hybridiympäristöjen kehittäjänä. 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.