CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Yrityksen kasvuhalu on kova, mutta jokin mättää? Oletteko hairahtuneet uskomaan myytteihin, jotka seisovat liiketoimintanne kasvun tiellä?  

Kasvua hakevan organisaation on pystyttävä palvelemaan uusia asiakkaita ja kokeilemaan uusia asioita, käsittelemään kasvavia volyymejä, palkkaamaan uusia henkilöitä, laajentumaan maantieteellisesti ja samalla hallitsemaan keskinäisiä riippuvuuksia.

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii tietojärjestelmiä, jotka toimivat kasvun mahdollistajina, tukijoina ja myös ajureina. Kun arvioit, onko toiminta-/palvelumallissanne turhia kapeikkoja, varmista samalla, että IT-järjestelmät tukevat liiketoimintanne spurttia uusille uimaradoille.

Tämä vaatii kasvun hidasteiden tunnistamista: erotatko myytit todellisuudesta?

Olen huomannut, että nämä kolme IT-järjestelmien kehittämiseen liittyvää harhaluuloa seisovat usein skaalautuvan kasvun tiellä.

#1 Pala kerrallaan

Sanotaan, että työ valmistuu pala kerrallaan, mutta järjestelmien käyttöönotossa ja kehittämisessä tämä ei aina päde.

Jos nykyiset järjestelmät ovat teknisesti vanhentuneita ja ylläpidon kannalta jo kriittisessä pisteessä, ne eivät tue edes nykyisiä toiminta-/ansaintamalleja tai prosesseja – uusista puhumattakaan. Arvioi siis huolellisesti, onko palastelu järjestelmien suhteen paras taktiikka vai pitäisikö rakentaa kokonaisuus uusiksi.

Monesti eri aikaan hankitut järjestelmät keskustelevat heikosti keskenään. Tällöin kasvun myötä kallis manuaalinen työ lisääntyy. Tällainen tilanne on käsillä tyypillisesti silloin, kun järjestelmäarkkitehtuuri on syntynyt yritysostojen myötä eikä liiketoimintalähtöisesti tai suunnittelutyön tuloksena. Siksi yritysjärjestelyissä tietojärjestelmiin liittyvät riskit kannattaa aina kartoittaa ennakkoon.

#2 ”Meidän business on ihan erilaista kuin muilla”

Tietojärjestelmien kehittäminen noudattaa, vaikkakin usein viiveellä, liiketoiminnan keskitys-hajautus -aaltoliikettä. Kun keskitytään ydinliiketoimintaan, luodaan yhteneväiset toimintamallit ja prosessit ja kehitetään niitä tukevat tietojärjestelmät.

Kun tällä mallilla ei saada enää haluttuja tuloksia, annetaan yksiköille erityisvapauksia ja päätösvaltaa oman liiketoimintansa kehittämiseen vedoten ajatukseen: ”Meidän business on ihan erilaista kuin muilla.”

Liiketoiminta on harvoin kuitenkaan niin erilaista. Ja vaikka olisikin, kasvua tukeva ERP joustaa muuttuvissa tilanteissa ja mukautuu erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.

#3 IT-arkkitehti on selvänäkijä ja osaa ennustaa yllätykset

Kasvu maksaa yleensä enemmän kuin on budjetoitu eivätkä järjestelmät tee tässä suhteessa poikkeusta. Kahden viikon putkiremontti kuitenkin onnistuu, kun suunnittelet, organisoit ja varaudut.

Yllätykset ja puutteellinen tietämys joudutaan paikkaamaan lennosta ja käsityö maksaa. IT-arkkitehti on ystäväsi, mutta ei selvänäkijä. Kerro hänelle kaikki mahdolliset skenaariot: myös ne, jotka saattavat aiheuttaa ylimääräisiä mutkia matkaan esimerkiksi viivästyksinä tai lisätyönä.

Kun kasvu sakkaa, älä jää myyttien vangiksi. Tarkastele yrityksesi IT-järjestelmiä kriittisesti ja tee valintoja sen mukaan, haluatko määrätä muutosta vai mukautua.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.