Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Tieto lisää tuskaa, jos sitä ei hallita ja hyödynnetä oikein. Kun digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä yhä verkostomaisemmaksi, informaation on virrattava ilman turhia esteitä ja sitä on voitava hyödyntää aina tarpeeseen parhaiten soveltuvimmalla työkalulla. Ilman pelkoa toimittajaloukuista. Miten tämä onnistuu?

Paras keino varmistaa informaation hyödynnettävyys, erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen ja toimittajaloukkujen syntyminen on huolehtia siitä, että valitut teknologiat ovat rajapinnoiltaan avoimet. Aidosti, yleisesti käytettyjen standardien mukaisesti avoimet.

Kun tietojärjestelmien rajapinnat ovat kuvattu avoimesti, niiden sisältämä data ei ole koskaan lukittuna yhden järjestelmätoimittajan taakse. Tällöin järjestelmää käyttävä organisaatio voi ottaa haluamansa tiedot järjestelmästä ilman toimittajalta edellytettäviä toimenpiteitä. Ja mikä tärkeintä, avoimet rajapinnat varmistavat, että järjestelmään on mahdollista kytkeä myös muiden toimittajien kehittämiä ratkaisuja.

Erityisen tärkeää hereilläolo on nyt sote-sektorilla, jossa suuret muutokset ja niihin liittyvät järjestelmähankkeet ovat vasta alkamassa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto tulee tapahtumaan yhä useamman palveluntuottajan toimesta, joten asiakas- ja potilastietojen on liikuttava järjestelmästä toiseen yli organisaatiorajojen. Turvallisesti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia.

Avoimuuden lisäksi toinen tärkeä, nyt erityisesti sote-sektorilla korostuva vaatimus on suurempien järjestelmäkokonaisuuksien modulaarinen luonne.

Avoimet rajapinnat sekä modulaarisuus ovat paras keino välttää toimittajaloukku IT-hankkeissa.

Kiristyvässä kilpailussa sote-palvelujen tuottajien on kyettävä tuottamaan palvelunsa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tämä edellyttää, että asiat tehdään fiksummin ja että työkalut tukevat muuttuvia toimintamalleja. IT-järjestelmien on pysyttävä mukana muutoksessa, jolloin erilaisten osajärjestelmien ja potilastietojärjestelmän eri osien on voitava kehittyä tai olla vaihdettavissa itsenäisinä moduuleinaan. Tämä tuo IT:n hyödyntämiseen uudenlaista joustavuutta ja reagointikykyä silloin, kun toimintaympäristön muutos sitä edellyttää.

Lisäksi modulaarisuus mahdollistaa sen, että järjestelmän voi tarvittaessa ottaa käyttöön vaiheittain, käyttäjäorganisaation tarpeisiin ja resursseihin sopivalla jaksotuksella. Sote-uudistuksen lähtiessä vyörymään läpi Suomen, kaikkea ei siis tarvitse uudistaa kerralla ja suurella kustannus-, aikataulu- ja potilasturvallisuusriskillä.

Jotta suutarin lapsella olisi kengät, olemme noudattaneet näitä vaatimuksia ja periaatteita omassa kehitystyössämme.

Esimerkiksi uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmäämme, OMNI360:een, toteutimme kattavat ja standardien mukaiset avoimet rajapinnat. Lisäksi OMNI360 koostuu moduuleista, joista asiakkaamme saa valita käyttöönsä tarpeidensa mukaisen ja laajuisen kokonaisuuden. Haluamassaan aikataulussa; hyödyntäen myös muiden järjestelmätoimittajien ratkaisuja, jos niin parhaaksi katsoo.

Mahdollisuus yhdistää erilaisia järjestelmiä ja uudistaa niitä pala palalta, ilman sitoutumista yhteen ainoaan toimittajaan, on perus edellytyksiä sille, voidaanko sote-uudistuksen kunnianhimoiset säästötavoitteet saavuttaa. Mahdollista se on, mutta ei ilman avointa ja modulaarista teknologiaa.

 

Lisää aiheesta:

Kirjoittajasta

Kuva Jaakko Aaltosesta

Jaakko Aaltonen

Kehitysjohtaja

Hei! Olen Jaakko ja erityisosaamistani ovat mm. ulkoistukset, kokonaisarkkitehtuuri, sovellushallintapalvelut, ICT-infrastruktuuri, tietoturva, pilvipalvelut, liiketoiminnan jatkuvuus sekä IT-palveluhallinta. Kysy rohkeasti lisää!