Sanni Aarnioja

Sanni Aarnioja

Innovation Lead

Tiedätkö sinä mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Luultavasti et, sillä eihän tulevaisuutta ole vielä olemassakaan. Siksi tulevaisuustyöskentelyssä puhutaan yksikön sijaan monikossa; tulevaisuuksista. Tulevaisuus ei ole vain yksi selkeä tuleva maailma vaan mahdollisia tulevaisuuksia on monia. Yksinkertaisuudessaan se mihin tulevaisuuteen päädymme riippuu tämän hetken valinnoista ja miten toimimme tänään. Tulevaisuustaitoisuus ja -kyvykkyys ovat nousemassa tärkeäksi taidoksi jokaiselle meistä. Taidolla tarkoitetaan kykyä pohtia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, kertoa niistä muille ja toimia niiden toteutumisen eteen. 

Mies katsoo tulevaisuuteen

 
Tulevaisuustyöskentelyssä megatrendit ovat varmasti monille ne tutuimmat työskentelyn apuvälineet. Kukapa ei olisi kuullut ilmastonmuutoksesta ja sen tulevaisuudessa tuomista seurauksista ja vaikutuksista? Ennen kuin (mega)trendit voidaan tunnistaa tarvitaan kuitenkin signaalien metsästystä. Tällöin puhutaan heikoista signaaleista, jotka kuuluvat tulevaisuustyöskentelyn perustyökalujen joukkoon. Heikko signaali on ensimmäinen merkki muutoksesta, esimerkiksi uuden trendin syntymisestä. Heikkojen signaalien ja megatrendien lisäksi kannattaa myös muistaa tarkastella toimialan ja toimijoiden muutoksia paremman kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Myös muuttumattomuus voi olla tärkeä signaali. Näiden työkalujen avulla voimme hahmottaa meille mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia strategia-, skenaario-, ja visiotyön tueksi - päämääränä on saada aikaan toimintaa ja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Esimerkiksi skenaariot pyrkivät laajentamaan näkemystämme tulevista tapahtumista ja valinnoista ohi nykyisten ajattelumalliemme. Tulevaisuuksien toteutuminen ei riipu ainoastaan meistä ja omasta toiminnastamme, vaan niihin liittyy myös iso joukko muita toimijoita, joiden ajattelu ja maailmankuva eroaa omastamme. Skenaariotyöskentely etenee nykyhetkestä tulevaisuuksiin tulevia tapahtumia ennakoimalla ja tarkastelemalla niitä vaihtoehtoja, joita aiheen ympärillä voisi realistisesti tapahtua. Skenaariotyöskentelyn luomat tulevaisuuskuvat ovat kuin tulevaisuuden käsikirjoituksia, joihin johtavat polut tapahtumasarjoina kuvaavat tulevaisuudenkuvan kehittymistä nykytilasta. Skenaario on siis nykytietoon perustuva näkemyksellinen kuvaus tulevasta. Esimerkiksi miten kommunikoimme toistemme kanssa tietotyössä vuonna 2040? 

Päämääränä on saada aikaan toimintaa ja vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.

Mietit sitten tulevaisuutta yksin tai yhdessä tiimisi kanssa, tulevaisuustyöskentelyssä kannattaa muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, tulevaisuus on aina uutta ja siksi se voi myös tuntua myös epämukavalta. Avoin mieli helpottaa kokonaisuuksien sekä erilaisten muutossignaalien välisten linkkien hahmottamisessa ja uudenlaisten yhdistelmien tekemisessä. Ja toiseksi, pelkästä trendien läpikäymisestä ilman omaa pohdintaa ja soveltamista on harvoin syvempää hyötyä. Muista siis tulkita ja soveltaa asioita aina omaan toimintaympäristöösi. 

Millaisia tulevaisuuksia sinä haluat olla toteuttamassa?

NextLabissä autamme ihmisiä hahmottamaan millaisessa maailmassa elämämme huomenna. Tutustu CGI:in NextLabiin ja toteuta paras mahdollinen tulevaisuus kanssamme.