Sami Isoherranen

Sami Isoherranen

Kehitysjohtaja, teollisuuden toimiala

Vain 13 % johdosta on tyytyväinen yrityksensä onnistumiseen tähän asti. Näin kertoo CGI:n vuotoinen globaali CGI Client Global Insights -tutkimus. Mikä tekee digitalisaatiosta niin kovan pähkinän teollisuudessa? Alla omat ajatukseni aiheesta.

Yksi keskeinen tekijä on organisoitumismalli. IT-funktion rooli on monissa teollisissa yrityksissä ohut, ja vastapainona ovat vahva funktionaaliset toiminnot, jotka ovat olleet varsin itsenäisiä toimintansa kehittämisessä. Esimerkiksi tuotekehitys – jolla on omasta takaa syvä tekninen osaaminen – on useissa tapauksissa pitkälti hankkinut ja kehittänyt omia IT-työkalujaan. Tällöin fokus on väistämättä ollut tuotekehitystoiminnan tukeminen, ei niinkään yrityksen tietopääoman kartuttaminen tai vaikkapa huolto-liiketoiminnan sujuvoittaminen.

Toimittaja- ja ohjelmistohallita hajallaan 

Vastaavasti tuotanto on pitkälti tehnyt itsenäiset valinnat tehdastason IT-ratkaisuiksi. Vain harvoissa tapauksissa edes tehtaiden välillä on standardointia viety kovin pitkälle, vaan ratkaisut ovat rakentuneet kone-investointi kerrallaan. Kunkin investoinnin mukana on sitten kertynyt teknologiatoimittajia, ohjelmistoja ja erilaisia kommunikaatiometodeja. 

Yhtenäinen tiedonhallinta ja tietoturva ontuu

Automaatio-insinöörin näkökulmasta IT-asiantuntija on kuin eestin puhuja Suomessa. Kieli on tutun kuuloista, mutta eipä siitä mitään ymmärrä. Niinpä puolin ja toisin on huokaistu helpotuksesta, kun rajapinta on selkeä ja hyvin eristävä: IT-osasto hoitaa toiminnanohjauksen ja pysyy kaukana tuotannon laitteista. Integraatioita näiden välillä on tässä ajattelussa syytä välttää, koska asiat tapaavat mennä monimutkaiseksi. Tältä pohjalta liikkeelle lähdettäessä on pitkä matka kerätä vaikkapa globaalia yhteismitallista laitetasoista informaatiota älykkään päätöksenteon pohjaksi tai taata hallitut, tietoturvalliset yhteydet tehtaan laitetoimittajille.

Tieto- ja IT-arkkitehtuurissa oikominen kostautuu

Myynti ei sentään ole rakennellut itse työkalujaan, mutta viime vuosina vaikkapa asiakkuudenhallinta on ollut näppärää hankkia suoraan pilvestä. Kun luottokortilla tehdään ensi-investointi, vältetään samalla kiusalliset keskustelut hitaaksi koettujen keskitettyjen osto- ja IT-organisaatioiden välillä. Samalla tosin jää miettimättä muun muassa yrityksen tieto- ja IT-arkkitehtuuri. 

Edellä kuvattu on arkea monessa hyvin menestyvässä teollisessa yrityksessä. Tiedon hallinta erillisissä organisaatiosiiloissa on ollut pitkään riittävän hyvä ja ehkä kustannustehokaskin toimintamalli. Kun digitalisaation myötä vaatimus yritystasoisesta tiedon hyödyntämisestä nousee, paljastuu että moni hanke tukahtuu suurista datamassoista huolimatta puutteelliseen tiedon määrään. 

Siinä missä organisaation siilot ylittävä kehitys on teollisuutta nopeammin digitalisoituneilla toimialoilla itsestäänselvyys, teollisuuden toimialalla digitalisaation käynnistämät hankkeet ajautuvat vertikaalisen yhteistyön harjoituskappaleiksi ja paljastavat yhteisten tietomallien lisäksi myös kehitysvelan yhteisissä prosesseissa. Tässä IT:llä on loistava mahdollisuus nousta teollisuudessakin liiketoimintojen aidoksi kumppaniksi ja auttaa digitalisaatiohankkeet vaikeuksien sijaan menestystarinoiksi. CGI on mielellään tukena tällä matkalla.
Oheisella videolla havainnollistan CGI Client Global Insights -tutkimuksen tuloksia. 

  

CGI Client Global Insights (nyk. Voice of Our Clients) kokoaa yhteen havaintoja yritysten digitransformaation tilasta ja trendeistä eri toimialoilla.  Tämän vuoden tutkimuksessa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain yritysten ja organisaatioiden johtajien kanssa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT:n painopisteet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.

Kirjoittajasta

Sami Isoherranen

Sami Isoherranen

Kehitysjohtaja, teollisuuden toimiala

Hei, olen Sami Isoherranen ja vastaan CGI:llä Heavy Industry -yksikön kehityksestä. Intohimoni on tehostaa asiakkaidemme prosesseja, parantaa tuottavuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa digitaalisilla ratkaisuilla. Keinovalikoimaani kuuluvat toimialakonsultointi, valmistavan teollisuuden ratkaisut, kuten tuotekehityksen- ja tuotannon järjestelmät sekä yritystiedon hallinta (EDM). Ota yhteyttä minuun, kun haluat etsiä ...