Olli Lehtinen

Olli Lehtinen

Director, Digital Workplace Services

Paras tehokkuus, käyttäjäkokemus ja asiakastyytyväisyys saavutetaan silloin, kun työtä päästään tekemään sujuvasti ajasta ja paikasta riippumatta – siksi hybridimalli on tullut jäädäkseen. Virtuaalityöasemat tarjoavat mahdollisuuksia, joihin jokaisen organisaation kannattaa tarttua.

Vaikka monet ovat sopeutuneet etätyöhön ketterästi, haasteita riittää yhä – IT-tukipalvelut ovat usein ruuhkautuneita, tietoturvariskit ovat kasvaneet ja etätyön vapaus toteutuu vain osittain, sillä VPN-yhteydet sitovat käyttäjänsä tiettyyn verkkoon ja laitteeseen. Lisäksi kannettavien tietokoneiden toimitusongelmat eivät tunnu hellittävän, mikä lisää liiketoimintariskejä.

Ratkaisu löytyy virtuaalityöasemista. Tällöin käyttäjät ottavat yhteyden palvelimella sijaitsevaan virtuaalikoneeseen, josta heille tarjotaan tilanteesta riippuen joko henkilökohtainen tai jaettu työpöytä ohjelmistoineen. Kun virtuaaliyhteys on laadukkaasti toteutettu, on käyttökokemus yhtä hyvä tai jopa parempi kuin perinteisellä työpöydällä.

Parempaa etätyöarkea IT-osastoille ja käyttäjille

Virtuaalityöasemat tarjoavat tietoturvallisen sekä päätelaitteesta ja sijainnista riippumattoman tavan työskennellä. Ne helpottavat IT-osastojen arkea monin tavoin. Työasemien käyttöönottoon riittää asiakasohjelmiston asennus. Koska käyttäjähallinta on keskitettyä, pääsy oikeisiin resursseihin ja työkaluihin tulee kerralla varmistetuksi ja muutosten tekeminen helpottuu. Etätyöhön ei välttämättä tarvita organisaation omaa konekantaa, vaan jokainen pystyy tekemään työnsä valitsemaltaan kannettavalta, pöytäkoneelta tai mobiililaitteelta.

Näin ollen etätyöntekijät pääsevät nauttimaan liikkumisen ja valinnan vapaudesta tietoturvallisella tavalla. Koska tietoa ei lähtökohtaisesti tallenneta käyttäjän omalle laitteelle, sitä ei menetetä, vaikka käyttäjän laite katoaisi tai rikkoontuisi. Virtuaaliyhteyden kuormittaessa sekä verkkoyhteyttä että laiteresursseja vain vähän, on työskentely sujuvaa, vaikka verkkoyhteys tai työasema ei olisi nopein mahdollinen.

Oikea aika siirtyä virtuaalityöasemiin

Virtuaalityöasemiin siirtyminen on hyvä vaihtoehto nopeissa muutostilanteissa sekä silloin, kun organisaatioosi liittyy kerralla useita henkilöitä. Kyseessä voi olla esimerkiksi yritysosto, muu järjestely tai uusien liiketoimintamallien luominen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Mitä laajempi IT-ympäristösi on, sitä enemmän hyötyjä saavutat. Virtuaalityöasemien käyttöönotto voidaan aloittaa esimerkiksi niistä yksiköistä, joissa IT-tuen, liikkuvuuden tai muutosten tarve on suurin. Usein virtualisoinnin tarkoitus ei ole täysin korvata VPN-yhteyttä, vaan pikemminkin auttaa rakentamaan IT-infrastruktuuristasi liiketoimintoja mahdollisimman hyvin palveleva.

CGI:ltä saat kaiken tarvitsemasi virtuaalityöasemien hyödyntämiseksi. Aloitamme kartoittamalla tarpeesi ja tunnistamalla haasteet.

Toimitamme virtuaalityöasemat kokonaispalveluna, jolloin IT-osasto ja muu henkilöstö pääsee keskittymään omaan työhönsä. Saat rinnallesi läheisen kumppanin, joka kykenee uudistamaan virtuaalityöasemaympäristön sekä muut päätelaite- ja loppukäyttäjäpalvelut kokonaisvaltaisesti.

Kirjoittajasta

Olli Lehtinen

Olli Lehtinen

Director, Digital Workplace Services

Olen Olli Lehtinen ja vastaan päätelaitteiden hallinta- virtualisointi- ja elinkaaripalveluista CGI:n Suomesta johdettaville asiakkaille.