Olen Merja Turunen ja työskentelen CGI:llä johtavana konsulttina.

Olen työskennellyt rahoitusalalla vuodesta 2000 lähtien erilaisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä. Tekemistäni ja asiantuntijuuttani on aina ohjannut asiakaskeskeisyys sekä vahva käytännönläheisyys.

Vahvuuksiani on ennakkoluulottomuus sekä kokonaisvaltainen tapa löytää kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.

Autan asiakkaitamme mm. uusien digitaalisten mahdollisuuksien tekemisessä todeksi hyödyntäen pitkää liiketoimintaosaamistani sekä huomioiden nykyiset sekä uudet regulaatiovaatimukset. Ratkaisuissani hyödynnän parhaita olemassa olevia käytäntöjä kuitenkaan unohtamatta uusien toimintatapojen ja teknologisten ratkaisujen tuomia mahdollisuuksia.