Technopolis oli tilanteessa, jossa sen nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä oli elinkaarensa päässä eikä enää vastannut liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. Data oli useassa eri järjestelmässä, eikä aina liikkunut automaattisesti järjestelmästä toiseen. Lisäksi Technopolis koki tärkeäksi nostaa käyttäjien tyytyväisyyttä työkaluja kohtaan ja siirtyä pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin

”CGI:n johdolla toteutettiin eheä ja arvoa tuova kokonaisuus ja saimme projektin aikana arvokasta tukea CGI:n asiantuntijoilta. Kaikki osapuolet voivat olla erittäin tyytyväisiä lopputulokseen.”

-Heli Matero, CFO, Technopolis

 

Ratkaisuksi haasteeseen Technopolis valitsi kokonaisvaltaisen liiketoiminta-alustan uudistamisen ja siirtämisen pilviratkaisuihin. Kokonaisuuden ytimessä on CGI:n toimittama Microsoftin pilviratkaisuihin pohjautuva Business Platform. Talouden johtamisen työkaluksi valittiin Microsoft Dynamics 365 for Finance, jota laajennettiin CGI:n D365-lisäarvotoiminnallisuuksilla. Näin vältettiin kalliita ja aikaa vieviä asiakaskohtaisia muutostöitä sekä varmistuttiin ratkaisun yhteensopivuudesta.

Kokonaisratkaisun yhteen saattamisessa Technopolis tukeutui CGI:n datanhallinta-, analytiikka- ja integraatiopalveluihin. Palvelut mahdollistivat joustavan ja kokonaisvaltaisen päästä-päähän ratkaisun järjestelmien väliseen tiedonsiirtoon, varmistuen datan ja tiedon oikeellisuudesta, vastuista ja eheydestä myös tulevaisuudessa. Kokonaishanke toteutettiin CGI:n johtamana ketterin menetelmin siten, että kaikki hankkeen osapuolet toimivat yhteisin DevOps-toimintamallein.

Hankkeen myötä Technopolis sai parannettua automaatiotasoaan kaikissa yrityksen ydinprosesseissa. Joustavuus lisääntyi nykyaikaisilla integraatiopalveluilla ja skaalautuvilla pilviratkaisuilla. Datan laatua parannettiin, jolloin myös raportoinnin yhteismitallisuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus on merkittävästi parantunut.

”CGI:n sitoutuminen näkyy kaikilla tasoilla. Ei ollut sattumaa, että jatkoimme pitkäaikaista kumppanuutta tärkeimmässä Business Platform Renewal -ohjelmassa.”

-Risto Kivisilta, CIO, Technopolis

 

Technopolis on työympäristöjen asiantuntija. Tarjoamme joustavia ja tehokkaita toimitiloja sekä niihin liittyviä palveluita. Hoidamme kaiken työtilojen suunnittelusta sekä aula- ja kokouspalveluista ravintoloihin ja siivoukseen. Asiakaskokemus ja sen kehittäminen ovat toimintamme ytimessä. Meillä on 16 kampusta, joissa toimii 1400 asiakasyritystä ja niiden 45 000 työntekijää kuudessa maassa Euroopassa.

technopolisglobal.com

 

Lisätietoja: 

Joni Taavitsainen, johtaja, CGI