Loviisan kaupungilla aloitti syksyllä 2019 uusi Pegasos-potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä Janni Rautakoski. Pääkäyttäjän tehostettu tukipalvelu auttoi häntä omaksumaan uudet prosessit nopeasti.

”Suosittelisin palvelua muillekin, erityisesti aloittaville pääkäyttäjille”  Janni Rautakoski, sovellusasiantuntija, Loviisan kaupunki

Loviisa on vajaan 15 000 asukkaan kaupunki Itä-Uudellamaalla. Kaupunki käyttää terveydenhuollossaan CGI:n Pegasos-potilastietojärjestelmää. Tehostettu tukipalvelu oli uuden pääkäyttäjän tukena kahden kuukauden ajan opastamassa Pegasoksen käyttöä vuoden 2020 vaihteessa.

Rautakoski osallistui ennen työssä aloittamistaan CGI:n järjestämään pääkäyttäjäkoulutukseen. Koulutuksessa pyrittiin käymään läpi kaikki mahdolliset tiedot ja taidot, joita tuleva pääkäyttäjä tarvitsee työssään, mutta aivan kaikenlaisten tilanteiden läpikäyminen yhden koulutuksen aikana ei kuitenkaan ollut mahdollista. Lisäapu ja koulutus olivat tarpeen.
 

Tukikoulutuksella lisätukea

Loviisan kaupunki päätti ottaa käyttöön pääkäyttäjän tehostetun tukipalvelun tukemaan aloittavan pääkäyttäjän työntekoa alkuvaiheen haastavien tilanteiden ratkaisemiseksi.

CGI:ltä nimettiin Rautakoskelle henkilökohtainen tukihenkilö, jonka kanssa he kävivät joka viikko eteen tulleet ongelmat ja kysymykset kohta kohdalta läpi koko prosessin osalta. Yhteistyön ansiosta avun kysymisen kynnys oli pääkäyttäjälle matala, joten mikään ei jäänyt epäselväksi. Jälkeenpäin tukihenkilö toimitti vielä kirjalliset ohjeet, joita pääkäyttäjä voi hyödyntää myös jatkossa.

Rautakoski sai kysymyksiinsä vastaukset nopeasti, ja pysyvä tukihenkilö helpotti työskentelyä, koska tämä tiesi aina, mitä oli jo tehty, ja mistä jatkaa. Rautakosken mielestä palvelun kesto kahden kuukauden ajan oli sopiva, sillä ensimmäiseen kuukauteen mahtui paljon muutakin uutta opeteltavaa.

”Palvelu on hyvä yhdistelmä ongelmanratkaisuun ja uuden oppimiseen”, hän summaa.
 

Tuloksena itsenäinen ja osaava pääkäyttäjä

Tehostetun tukipalvelun ansiosta Loviisan kaupunki sai työhön pääkäyttäjän, joka kykenee tehokkaasti ja itsenäisesti ratkaisemaan loppukäyttäjien ongelmat. Kaupunki voi palvella asukkaitaan paremmin ja kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Loppukäyttäjät saavat ammattitaitoista tukea ongelmiinsa ja kaupunki voi luottaa, että prosessi toimii sujuvasti.

Palvelun käytöllä oli myös odottamattomia hyötyjä. CGI:n puolella tukihenkilö huomasi palvelun myötä virheellisesti tai puutteellisesti määritettyjä asioita asiakasorganisaation sovelluksen tiedoissa. Nämä voitiin korjata välittömästi ja vältyttiin mahdollisilta harmailta hiuksilta tulevaisuudessa.
 

CGI asiakkaan tukena

CGI:n tukihenkilön tarjoama ammattitaito ja neuvot olivat tärkeä tuki pääkäyttäjä Rautakoskelle tämän alkutaipaleella. Hänen mukaansa erityisen tärkeää oli keskinäinen luottamus ja rehellisyys. Vastaan saattoi tulla sellainen asia, johon tukihenkilökin tarvitsi kollegan apua, ja Rautakoski arvosti sitä, ettei avuntarvetta peitelty, vaan se myönnettiin suoraan.

 

Ota yhteyttä!

Raija Ilmola
raija.ilmola@cgi.com
050 410 3068