Alansa edelläkävijänä YIT tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen sähköisen palvelukanavan

Palvelumuotoilun menetelmin innovoitu YIT Plus -palvelukanava on luomassa uudenlaista, parempaa asiakaskokemusta rakennustoimialalle.

Asiakkaamme haaste

Asuinkiinteistön rakentamisen eri vaiheissa palveluiden tarjoajat, hankkijat ja tulevat asukkaat tarvitsevat tietoa muun muassa aikatauluista, työmaan vaiheista ja asuntoon liittyvistä valinnoista. YIT on hakenut perinteisten viestintävälineiden tilalle toimivampia keinoja tehostamaan eri osapuolten työtä ja helpottamaan asumisen arkea.

YIT:n tavoitteena on ollut myös pysyä entistä pidempään asiakkaan elämässä ja vahvistaa asiakassuhdetta entisestään. Kun asiakas muuttaa uuteen asuntoonsa, rakennusyhtiöiden aktiivinen läsnäolo yleensä hiipuu. YIT on analysoinut perusteellisesti myös palveluprosessejaan, jotta osa palveluista voitaisiin muuttaa sähköisiksi niin, että ne kehittäisivät parempaa asiakaskokemusta ja -uskollisuutta.

Kaikkiin näihin YIT:n liiketoiminnan ja IT:n haasteisiin löytyi CGI:n kanssa yhteinen toteutus, joka etsii rakennusalalla vertaistaan.

Ratkaisumme

Yhdessä CGI:n kanssa YIT käynnisti mittavan ja yhtiön online-liiketoiminnan kannalta merkittävän kehityshankkeen. Innovatiivisen tiimityön lopputuloksena syntyi toimialalla ainutlaatuinen palvelukanava, YIT Plus.

YIT Plus -portaali kokoaa eri toimijat ja yhteisen tiedon yhteen. Se tarjoaa yhteisen alustan ja vuorovaikutteisen viestintäkanavan palveluiden tarjoajille ja hankkijoille. Asukkaiden lisäksi portaalia hyödyntävät isännöitsijät, kiinteistönhuoltoyhtiöt ja vaikkapa siivous-, pesula- ja kotipalveluyritykset.

YIT Plus kytkeytyy moniin muihin yhtiön toimintoihin, kuten taustajärjestelmiin, fyysiseen asiakaspalveluun, asunto-osakeyhtiön hallintoon ja kumppaneiden palveluihin. Asumisen arjessa toimiva portaali elää ja kehittyy muuttuvien tarpeiden mukaan. Palveluun on helppo tuoda lisää toiminnallisuuksia ja osapuolia.

Portaalin kautta saamme entistä enemmän näkymää ja tartuntapintaa asiakkaidemme elämään ja paremman mahdollisuuden asiakaskokemuksen kehittämiseen kohti kanta-asiakkuutta.

Pekka Helin, johtaja, Asumisen liiketoiminnan kehittäminen, YIT Oyj

Menestystarina

Toteutetun ratkaisun avulla YIT on saavuttanut merkittävän etulyöntiaseman ja selkeän kilpailuedun muihin alan toimijoihin verrattuna.

Palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen menetelmiä hyödyntävässä innovatiivisessa yhteisprojektissa palvelukokonaisuutta ja uusia menestyksekkäitä palvelumalleja suunniteltiin ja testattiin yhdessä liiketoiminnan ja käyttäjien kanssa.

Positiivista palautetta ja kiitosta käyttäjiltään saanut portaali laajenee lähivuosina kaikkien YIT:n liiketoimintayksiköiden käyttöön. Portaalin modulaarisuuden ansiosta eri maissa toimivat yksiköt voivat valita omalle markkina-alueelleen parhaiten sopivia palveluelementtejä.

Palvelukanavan kautta YIT on lähempänä asiakkaan elämää asumisenkin aikana, mikä luo uudenlaista asiakaskokemusta ja antaa pohjaa pitkäaikaiselle asiakkuudelle.

Miksi CGI?

Perinteinen tilaaja-toimittajamalli ei enää toimi tarpeeksi syvällisesti tai ketterästi. Partneruus, strateginen kumppanuus ja palveluiden kehittämiseen sisältyvä palvelumuotoilu ovat osa CGI:n toimintamallia ja lähestymistapaa.

CGI:llä on pitkäaikainen kokemus ja asiantuntemus palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisten menetelmien hyödyntämisestä erilaisissa asiakasympäristöissä. CGI ymmärtää, miten digitalisoinnin ja IT:n avulla voidaan kehittää asiakasuskollisuutta, erottuvuutta ja luoda uutta liiketoimintaa. CGI:llä on myös laaja-alainen ja syvällinen osaaminen sähköisten palveluiden rakentamisesta asiakkaan liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeisiin.