VR Groupin Kunnossapito-yksikkö ja Aalto-yliopisto ovat aloittaneet uudenlaisen innovaatioyhteistyön CGI:n Digital Spark -ajatuskiihdyttämön kanssa. Digital Spark tarjoaa yrityksille ja organisaatioille uuden tavan hyödyntää toiminnassaan digitalisaation mahdollisuuksia.

IT-johtaja Jenni Heinisuo VR Kunnossapidosta ja VR Trackista kuvailee Digital Spark -ajatuskiihdyttämöä kiinnostavana mahdollisuutena vaihtaa näkemyksiä useiden eri asiantuntijoiden kanssa ja saada nopeammin liikkeelle kehityshankkeita, joihin ei välttämättä löytyisi resursseja pelkästään oman talon sisältä.

VR Groupin, Aalto-yliopiston ja CGI:n kolmikantayhteistyössä haetaan uusia malleja junien kunnossapitoon. VR Groupin Kunnossapidon tavoitteena on siirtyä ennalta määritellystä päivä- ja kilometrikohtaisesta huolto-ohjelmasta todelliseen käyttökuntoon perustuvaan huolto-ohjelmaan.

Digital Spark ja alkanut uudenlainen yhteistyö tarjoavat tehokkaan ja ketterän tavan päästä kiinni digitalisaation tarjoamiin konkreettisiin hyötyihin.

– Jenni Heinisuo, IT-johtaja, VR Track

Osa määräaikavälein tehtävistä mittaus- ja tarkistustehtävistä tulee uuden toimintamallin myötä korvautumaan reaaliaikaisella monitoroinnilla.

”Huolto-ohjelman kehittämisellä ja ennakoivalla tuotannonsuunnittelulla on saavutettavissa selkeät liiketaloudelliset hyödyt. Digital Spark ja alkanut uudenlainen yhteistyö tarjoavat tehokkaan ja ketterän tavan päästä kiinni digitalisaation tarjoamiin konkreettisiin hyötyihin”, Heinisuo sanoo.

Hän uskoo, että yhteistyömallia voitaisiin soveltaa tulevaisuudessa myös muissa VR Groupin kehityshankkeissa.

Suunnitelmallisuudesta säästöjä

Junien kunnossapito -projektissa on tavoitteena luoda muun muassa toiminta- ja ennustemalli, joka parantaa vetureissa käytettävien pyöräkertojen tuotannonsuunnittelua sekä niiden sorvaus- ja vaihtotarpeiden ennustettavuutta. Uudenlainen ratkaisu edellyttää liikkuvan kaluston valvonnan ja rataverkolla sijaitsevista mittausasemista saatavan datan reaaliaikaista analysointia.

”Pyöräkertojen elinkaaren optimointi on erittäin monitahoinen asia. Se sisältää niin sensorien tuottaman datan analysointia, tuotannonsuunnittelun kehittämistä, varastonhallinnan optimointia kuin myös varsinaisen rautapyörän kulumisen tutkimista”, sanoo johtava analyytikko Teemu Rintala VR Groupin Kunnossapito-yksiköstä.

Tässä projektissa dataa on kerätty sekä rataverkolla olevilta mittausasemilta, pyöräkertasorvin sorvauskirjoista että käsin tehtävistä ultrauksista ja mittauksista. Pyöräkerroille kirjattavat vikailmoitukset ja kulkutiedot ovat myös oleellinen osa ennustemalleja.

Kuntoon perustuvan ennakoivan huolto-ohjelman taloudelliset hyödyt syntyvät ennen kaikkea suunnittelusta, jonka avulla voidaan paremmin hallinnoida myös rautatiekaluston varaston tasearvoa. Pelkästään pyöräkertavaraston arvo liikkuu jopa noin 300-500 miljoonassa eurossa. Jo prosentinkin säästöllä saavutetaan merkittäviä, miljoonien eurojen kustannushyötyjä.

Ideoiden törmäytystä

CGI:n kuljetus-, liikenne- ja matkustusalan kehitysjohtaja Markku Luoto kiteyttää Digital Spark -ajatuskiihdyttämön tehtäväksi etsiä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen digitalisaation avulla.

”Innovaatioprojekteissa lähdetään liikkeelle yrityksen haasteista tai toimialan uusista vaatimuksista. Kehitystarpeet tunnistetaan analysoimalla liiketoimintaa ruohonjuuritasolta alkaen sekä hyödyntämällä työpajoja ja eri alojen asiantuntijoita. Aalto-yliopisto on monitieteisyytensä ansiosta luonteva kumppani tässä VR:n projektissa, jossa liikutaan kaupallisella, tietoteknisellä ja koneteknisellä alueella”, Luoto kertoo.

Liiketoiminnan teknologian professori Markku Kuula Aalto-yliopistosta kertoo projektin olevan uudenlainen avaus yhteistyöhön yritys- ja korkeakoulumaailman välillä, kun yrityspuolelta on mukana samaan aikaan kaksi osapuolta.
”Teemme paljon yhteistyötä yritysten kanssa, mutta tällä kertaa yrityspuolelta on mukana samaan aikaan kaksi osapuolta. Ratkomme yhdessä VR Groupin kunnossapitoon liittyviä haasteita. CGI:n keskittyessä tietoteknisten ja tiedon hallinnan haasteiden ratkomiseen me voimme auttaa datan analysoinnissa”, Kuula sanoo.