Vaativa hanke on opettanut molempia osapuolia. Uskon tavoitteidemme täyttyvän. Viime kädessä taloudelliset hyödyt ovat jokaisen maidontuottajan etu.

Kari Aakula, toimitusjohtaja, Osuuskunta Länsi-Maito 

Asiakkaan haasteet

Hankintaosuuskunnat ovat tiivistäneet yhteistyötään ja osuuskuntien prosesseja on pyritty tehostamaan. Tehtävään olivat valjastettuna operatiiviset tietojärjestelmät, jotka alkoivat olla elinkaarensa loppupäässä.

Erilliset tietojärjestelmät päätettiin korvata yhteisellä ERP-järjestelmällä ja tilaus-toimitus-ketjun keskitetyllä hallinnalla.

Ratkaisumme

Valion hankintaosuuskunnat valitsivat Dynamics NAV:n yhteiseksi talouden- ja toiminnanohjausjärjestelmäksi. Lopullisessa laajuudessa mukana ovat myyntitoiminnot, ostotoiminnot varastonhallinta, kirjanpito, laskutus, budjetointi ja käyttöomaisuus-kirjanpito.

Ratkaisussa on integraatiot kassajärjestelmään, web-kauppaan, maidontuottajien tilitysjärjestelmään ja Valion tilausjärjestelmään.

Toteutuneet hyödyt
  • Toiminnan yhtenäinen ohjaus yhteisellä ERP -järjestelmällä
  • Taloushallinnon ja myynnin tosiaikainen seuranta ja yhteismitalliseen faktatietoon perustuva päätöksenteko
  • Kasvanut toiminnan tuottavuus, kustannustehokkuus ja muutosvalmius

 

Miksi CGI?

Edistämme elintarvikealan yritysten kilpailukykyä ja tehokasta toimintaa koko elintarvikealan arvoketjussa ja ekosysteemissä.