Sandvik Mining and Rock Technology

Lahden tehtaalla digitalisaation vuosikymmen

Kymmenen vuotta yhteistä taivalta on pitkä aika. CGI:n osaaminen, palvelu ja ratkaisut ovat vastanneet odotuksiamme. Tästä kelpaa jatkaa kohti seuraavan Profio-version käyttöönottoa sekä tiedonhallinnan kehittämistä ympäri maailmaa sijaitsevien varastojemme ja koko toimittajaketjumme välillä.

Jussi Maksimainen, Site and Operations Director

Sandvikin Lahden tehtaan ja CGI:n asiantuntijoiden 10-vuotinen yhteistyö porautuu yhä syvemmälle liiketoiminnan ytimeen. Pitkäjänteisen kumppanuuden tuoreimpiin hedelmiin, kuten tiedonkulun kehittämiseen ja tehdasautomaation edistämiseen voit tutustua tutustumalla alla kirjalliseen asiakastarinaan.

 

Toiminnanohjauksesta älykkääseen tehdasympäristöön

Kaivos- ja rakennusalaa palveleva Sandvikin Lahden tehdas valmistaa rikotukseen ja louhintaan suunniteltuja hydraulivasaroita. Valikoima kattaa sopivat tuotteet alkaen minikaivureista aina sata tonnia painaviin kaivoskoneisiin. Hydraulivasaroita valmistetaan tilaustyönä ja vain vähän varastoon. Globaalissa liiketoiminnassa reaaliaikainen ja korkealaatuinen tieto niin sisäisesti kuin alihankkijoiden suuntaan on edellytys liiketoiminnan ohjaamiselle. Muutostilanteessa oikeiden päätösten tekeminen vaatii laadukasta tietoa kyberturvallisesti ja helposti, ajasta ja paikasta riippumatta. Näihin tarpeisiin vastaa CGI Profio360 –toiminnanohjausjärjestelmä.

Ratkaisu kattaa myynnin, tuotantosuunnittelun, komponenttien keruun automaattivarastosta, tuotantolinjan hallinnan sekä lähetyksen ja laskutuksen. Varasto-ohjautuvassa prosessissa keruuta automaatiovarastosta täydennetään ostoilla tai omalla valmistuksella. Hankintatoimen käytössä ovat sekä toimittajaportaali että perinteiset EDI-yhteydet. Järjestelmä sisältää myös liitännät lämpökäsittelyjärjestelmiin, koeajolaitteistoon, taloushallintoon sekä ulkoiseen portaaliin, jossa hoidetaan muun muassa myynti ja ennusteet. Profion uudistettu takuukäsittelyjärjestelmä nopeuttaa asioiden käsittelyä ja helpottaa kokonaislaadun seurantaa. Aiemmin erilliset ja osin päällekkäiset järjestelmät on yhdistetty, ja ne tukevat kaikilta osin tehtaan Smart Factory IoT –konseptia.

Olen saanut todistaa tehtaamme digitalisaation ensiaskeleet sekä ollut mukana CGI:n projekteissa alusta alkaen. Vuosikymmenen jatkunut yhteistyömme on ollut sekä avointa, aktiivista että kehittämispainotteista. CGI:n asiantuntijoiden henkilökohtaisen läsnäolon ansiosta viestintä toimii ja asiat etenevät rivakasti.

Jussi Maksimainen, Site and Operations Director

Kannattavia investointeja

Nykyisellään Sandvikin ja CGI:n yhteistyö kattaa Profio 360 –palvelujen jatkuvan seurannan, kehittämisen ja raportoinnin. Kehitys- ja konsultointitehtäviä valvotaan tarkasti ja kaikesta sovitaan yhdessä Sandvikin kanssa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti siten, että se mahdollistaa yhä korkeamman automaatioasteen. Merkittävässä roolissa ovat myös järjestelmien integrointi niin tehtaan omien kuin kolmansien osapuolien järjestelmien välillä, sillä Sandvik kehittää toimintaansa myös erilaisten tehdaslaitteistojen, kuten robottien ja automaattivarastojen osalta. Noin 180 ihmistä työllistävän tehtaan investoinnit ovat kannattaneet toiminnan hallittavuuden ja tehokkuuden parantuessa vuosi toisensa jälkeen.

Tuotannon ja koko tehtaan prosessien kehittäminen ja automatisointi on jatkuvaa työtä, jossa olemme jo saavuttaneet paljon. Pystymme esimerkiksi hyödyntämään reaaliaikaista tuotantotietoa, mikä mahdollistaa läpimenoaikojen tarkan seurannan. Merkittävässä roolissa ovat myös Sandvikin omien sekä kolmannen osapuolten tarjoaminen ICT-järjestelmien yhteensopivuus.

Jussi Maksimainen, Site and Operations Director

Kohti huomista

Avoimuus, aktiivisuus sekä onnistuneet kehityshankkeet antavat oikeat lähtökohdat CGI:n ja Sandvikin kumppanuuden jatkumiselle. Kun tarpeita on paljon ja resurssit ovat rajallisia, yhteisen toimintamallin kehittäminen on kaikki kaikessa – avainasemaan nousevat käytännön järjestelyt, priorisointi ja laadunvalvonta. Uudet toimintamallit ja selkeä roolitus ovat parantaneet hankkeiden läpivientiä entisestään.

 

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä, miten toimialan parhaita ratkaisuja voidaan hyödyntää sinunkin yrityksessäsi!

Ota yhteyttä CGI Profio360 -ratkaisu CGI:n tarjooma teollisuusyrityksille