Elintarvikeyhtiö Raisio päivitti SAP-järjestelmänsä uuden sukupolven SAP S/4HANAan ja uudisti samalla toiminnanohjaustaan ketterämmäksi sekä reaaliaikaisti taloushallinnon ja logistiikan toimintojaan. Ratkaisun avulla Raisio voi myös tuoda helppokäyttöiset ja mobiilit käyttöliittymät erilaisille käyttäjäryhmille.

Käyttöönotto saatiin päätökseen helmikuussa 2018, ja kokonaisuudessaan sujuvasti. Elämmekin jo normaalia arkea S/4HANAn kanssa ja käyttökokemukset ovat olleet hyviä

-Merja Lamponen, Development Manager, Raisio

HANAa toiminnan kehittämiseen

Raisiolle SAP S/4HANA tarjoaa edeltäjäänsä nähden runsaasti hyötyjä. Se helpottaa liiketoiminnan suunnittelua sekä auttaa löytämään uusia liiketoimintamalleja ja arvioimaan niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan ja tulokseen.

Muistinvaraisen HANA-alustan ansiosta tiedonsaanti on reaaliaikaista. Liiketoiminnan muutoksia voidaan ennakoida entistä tehokkaammin ja prosesseja muuttaa joustavasti. Tulokset näkyvät nopeasti ja liiketoiminnan riskejä saadaan pienennettyä.

Uudistuksen yhteydessä Raisio karsi ajan saatossa kertyneitä nykyisellään tarpeettomia kustomointeja ja modifiointeja ja siivosi järjestelmäänsä. Tärkein parannus entiseen onkin Lamposen mielestä ollut siinä, että kehittäminen on aiempaa yksinkertaisempaa:

”Nyt meillä on valmius todellakin kehittää järjestelmäämme ja hyödyntää niitä ominaisuuksia, joita SAP tuo omaan järjestelmäpakettiinsa. Vaikka kaikessa liiketoiminnassa reagoidaan muutoksiin ja toimitaan tilanteen mukaan, ERP-valinnat ovat aina pitkän tähtäimen valintoja, eikä niitä vaihdeta kevyin perustein tai vuosittain. Päivityksiä toki tehdään jatkossakin.”

Toimiva tiimi on menestyksekkään uudistushankkeen perusta

S/4 on merkittävä edistysaskel teknologisessa mielessä, mutta uutta Raision hankkeessa oli myös toteutustapa, jossa painotettiin projektiryhmän tiimidynamiikkaa. Projektin suurin oppi olikin oikeastaan jo etukäteen tiedossa ja käsitys vain vahvistui entisestään: tiimi on projektin onnistumisen kannalta yksi merkittävimpiä tekijöitä.

”Ilman tehokasta, sitoutunutta, osaavaa ja kokenutta projektitiimiä sekä kunnollista ja hyvin tehtyä projektisuunnitelmaa, jossa aikataulut ja rajaus on kunnolla määritelty, projekti yksinkertaisesti ei onnistu. Tiimin pitää toimia saumattomasti ja sillä täytyy olla hyvä henki, mutta ERP-projekti vaatii myös johtamista. Yhteistä tavoitetta kohti pitää mennä selvillä sävelillä ja tiukoissa raameissa”, Lamponen kiteyttää.

Lamponen suosittelee käyttämään suunnitteluun riittävästi aikaa ja osaavia resursseja jo sopimuksenteosta ja ERP-järjestelmän valinnasta lähtien.

”Projekti pysyy hallinnassa, kun tiedetään mitä ollaan tekemässä, pysytellään suunnitelmassa, tehdään muutokset hallitusti ja pidetään pää kylmänä, jos kohdataan haasteita. Tärkeää on myös, että projektin avainhenkilöt ovat sitoutuneita ja innostuneita ja että projektilla on johdon tuki. Olen valtavan ylpeä koko projektitiimin puolesta. Tuntuu todella hyvältä, että saimme projektin päätökseen aikataulussa ja budjetissa. Enempää ei voisi odottaakaan”, Lamponen sanoo.

IT-hankkeissa voi onnistua!

Jos toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen sydän, järjestelmän uudistaminen on kuin sydämensiirto. Kuten leikkaussalissa, myös IT-hankkeissa onnistumisen avain on toimivassa tiimityössä. ERP-päivitys alkaa olla ajankohtainen monelle suomalaisyritykselle, sillä SAPin edellisen sukupolven tuki loppuu vuonna 2025.

Lue lisää siitä, miten Raisio avasi Suomen SAP S/4HANA -aikakauden ja tutustu, miten Helsingin yliopiston talousjärjestelmän uudistus SAP S/4HANAan onnistui.