Perusjärjestelmä on antanut hyvän pohjan motivoituneelle toimittajalle toteuttaa räjähdealan erityisvaatimusten edellyttämä kokonaisratkaisu.

Janne Järvinen, maajohtaja, Oy Forcit Ab Suomi

Asiakkaan haasteet
 • Kotimaan markkinaosuuden säilyttäminen edellytti tuotannon tehostamista ja tarkempaa kustannusseurantaa
 • Toiminnan laajentaminen muualle Skandinaviaan edellytti moniyritystukea ERP-järjestelmältä
 • EU:n räjähteiden merkintä- ja seurantadirektiivin myötä kilot muuttuivat yksilöidyiksi pakkauksiksi koko tilaus-toimitusketjussa
 • EU:n räjähteiden merkintä- ja seurantadirektiivi koskettaa myös Forcitin asiakaskuntaa ja kilpailijat tarjoavat omia järjestelmiään loppukäyttäjäorganisaatioille
Ratkaisumme
 • Jokainen maa on oma erillinen yrityksensä Powered ERP-järjestelmässä
 • Kattava ja aukoton mobiiliratkaisu räjähteiden seurantaan
 • Räjähteiden merkintää varten MES-integraatio
 • Yhteistyössä toteutettu Track & Trace -räjähteidenseurantapalvelu loppukäyttäjä- ja jälleenmyyjäorganisaatioille, jossa CGI palveluntarjoajana
Toteutuneet hyödyt
 • Molempien tuotantolaitosten parempi hallittavuus
 • Parantunut toimitusvarmuus ja asiakastyytyväisyys mobiilijärjestelmän tuottamien reaaliaikaisten varastosaldojen ansiosta
 • Virhe- ja poikkeustilanteet vähentyneet merkittävästi
 • Yksilöityjen pakkausten ansiosta inventointi on nopeutunut ja tarkentunut

 

Miksi CGI?

"CGI on paikallinen kansainvälisen tason toimittaja, jolta löytyy vahvaa osaamista ja kokemusta valmistavan teollisuuden tarpeista. CGI:llä on soveltuvat referenssit prosessiteollisuudesta ja jakelutoiminnasta sekä joustava ja asiakaskeskeinen palvelunhallintamalli."