Yritysten kansainvälistymistä ja innovaatiotoimintaa tukevassa Business Finlandissa oli huomattu, että niin kustannussyistä kuin kehitystoiminnan optimoinninkin kannalta oli tullut aika siirtyä perinteisestä palvelinkeskusmallista pilveen. Business Finland päätyi toteuttamaan teknisen palvelumallin yhdessä CGI:n kanssa CloudOps-metodologian mukaisesti. Siirron palvelumalli syntyi etuajassa ja yhteistyö jatkuu nyt ensimmäisten natiivisovellusten siirrolla.

Business Finlandin kaltaisissa suurissa organisaatioissa henkilöstön käytössä on laaja joukko erilaisia palveluntuotantoa tukevia yrityssovelluksia. Tarkan analyysin perusteella Business Finlandissa päädyttiin siihen, että aika olisi nyt kypsä sovellusten siirtämiselle konesaleista pilveen. Sen puolesta puhuivat niin pilviteknologialla saavutettavat kustannussäästöt, tietoturva-asiat kuin operoinnin helppouskin.

”Halusimme hyödyntää pilveen siirtymisessä ulkopuolista osaamista ja valitsimme CGI:n kumppaniksemme teknisen palvelumallin toteuttamiseen. Valintaan vaikuttivat hyvät aiemmat kokemukset yhteistyöstä ja myös se, että heillä oli tarjota meille osaava ja kokenut tiimi pilvitransformaatioon”, Business Finlandin IT-arkkitehti Jyri Sillanpää sanoo.

Pilottiprojektissa vältettiin pilven sudenkuopat

Pilviympäristö ei kuitenkaan vastoin yleisiä luuloja automaattisesti tarkoita kustannussäästöjä.

”Useat IT-infransa, sovelluskehityksensä ja palvelunsa pilveen siirtäneet yritykset ovat havahtuneet ennakoitua suurempiin kehitys- ja ylläpitokustannuksiin. Esimerkiksi Googlella on todettu, että jopa 40–90 % järjestelmien kustannuksista syntyy sen jälkeen, kun ne on toteutettu. Toisin sanoen, kahden miljoonan euron investointi uuden järjestelmän kehittämiseen saattaa tarkoittaa käytännössä sitoutumista jopa 10 miljoonan euron investointiin”, CGI:n CloudOps yksikön teknologiajohtaja Matti Koljonen toteaa.

Business Finlandilla päätettiin heti alusta saakka välttää suurimmat sudenkuopat ja varmistaa, ettei taloon synny pilviympäristöihin hajautuneita ja toisistaan täysin irrallaan olevia ohjelmistoja ja arkkitehtuureja. Samalla nykyisestä On-premises -mallista päätettiin harpata pääosin suoraan pilvinatiiviin NoOps-ratkaisuun, jossa hyödynnetään palveluiden ja järjestelmien automatisointia ja itsekorjautuvuutta.

”Projektin tavoitteena oli luoda yhteinen malli siihen, miten voimme viedä perinteisiä sovelluksiamme mahdollisimman optimoidusti ja automatisoidusti pilviympäristöön. Onnistuimmekin yhdessä CGI:n kanssa varsin ketterästi luomaan teknisen palvelumallin ja demoympäristön pilveen siirrettäville sovelluksille”, Sillanpää kertoo.

Mallia lähdettiin rakentamaan CloudOps-metodologian mukaisesti ja alustaksi valikoitui Microsoft Azure.

”CloudOps ei toimi pullonkaulana kehitystiimeille. Jatkuvan kehityksen aikana SRE:t auttavat tietoturva-, tieto- ja arkkitehtuuri-asiantuntijoiden tukemana kehitystiimejä luomaan pilviratkaisuja, jotka ovat turvallisia, skaalautuvia ja noudattavat yritysarkkitehtuuria”, Koljonen sanoo.

Resurssit arvoa tuottavaan toimintaan

Projektin tuloksena syntyivät automaatiokyvykkyydet ensimmäiselle pilvinatiiville sovellukselle ja samalla luotiin monistettava ja hyvin dokumentoitu malli, jolla sovelluksia voidaan viedä pilveen. Tuotettu automaatio mahdollistaa sovellusten sujuvan viennin tuotantoon.

”Hyvä puoli tässä on, että jatkossa kehitystiimien aika ei kulu matalan tason infrastruktuuriin, vaan aidosti arvoa tuottaviin ominaisuuksiin. Tulevaisuudessa voimme esimerkiksi rakentaa kustannustehokkaita BaaS-ratkaisuja. Sovelluksien osalta ylläpidolliset asiat, kuten monitorointi ja vikatilanteista toipuminen, voidaan automatisoida tietoturvasta tinkimättä”, Sillanpää toteaa.

”Tekeminen CGI:läisten kanssa on ollut koko ajan mutkatonta ja hommia on viety asiantuntevalla draivilla eteenpäin”, Sillanpää toteaa lopuksi.

Tulevaisuudessa Business Finlandissa aiotaan hyödyntää Microsoftin Azurea myös PaaS-alustana. Valmiiden komponenttien ja automatisoitujen ratkaisujen ansiosta sovellusten kehitys ja julkaisu on nopeaa.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää CloudOps-palvelusta? Ota yhteyttä Matti Koljoseen ja jatketaan keskustelua.

Tutustu myös