Suurin osa ihmisistä hyödyntää karttoja arjessaan; käytetään navigaattoria, tarkastetaan bussin reitti, etsitään ravintolaa tai huoltoasemaa. Paikkatietoa hyödynnetään ongelmanratkaisussa myös liike-elämässä. Kun tieto esitetään kartalla eikä taulukoissa, tieto on nopeasti ymmärrettävää. Näin raportointia ja päätöksiä voidaan tehdä nopeasti.

Location Intelligencen ideana on yhdistää paikkatieto, liiketoimintatieto ja muu referenssitieto helppokäyttöisesti.

Pelkästään yhdistämällä eri tietolajeja ja esittämällä ne kartalla saadaan luotua uutta tietoa olemassa olevilla resursseilla. Myös syy-seuraus-suhteet tulevat ilmeisemmiksi, kun kartalla voidaan esittää monta asiaa samanaikaisesti tai alueellisen ennusteen ja toteuman ero.
Kartoista onkin tulossa kiinteä osa liiketoimintaa. Gartnerin uusimman ennusteen mukaan Location Intelligence on valtavirtaa kahden vuoden sisällä.

Tässä viisi konkreettista esimerkkiä, miten Location Intelligencen hyödyntämisestä myynnin, markkinoinnin ja raportoinnin alueilta:

  • Asiakkaiden alueellisella segmentoinnilla voidaan suunnitella eri alueille sopivat markkinointitoimenpiteet. Jollain alueella on enemmän nykyasiakkaita, jotka kaipaavat yksilöidympää markkinointia, kun taas toisella on paljon potentiaalisia uusia asiakkaita, jotka tavoitetaan massoille sopivilla ulkomainoksilla.
  • Markkinointikampanjoiden tehokkuus voidaan todentaa paikkatietoa hyödyntämällä. Alueellisesti voidaan tunnistaa kampanjaan tarttuneet henkilöt ja tunnistaa alueet, joilla kampanja toimi parhaiten. Tämän jälkeen voidaan etsiä muita alueita, joilla asuu samantyyppisiä ihmisiä, ja toteuttaa tehokkaaksi todettu kampanja siellä.
  • Uuden toimipisteen sijainnin valinnassa on otettava huomioon valtava määrä asioita. Yksi näistä on potentiaalisten asiakkaiden määrä. Hyödyntämällä asiakastietoa ja yhdistämällä väestötietoihin voidaan tehdä kattava analyysi, minkälaisia asiakkaita alueelta löytyy.
  • Kartalle voidaan visualisoida suspektit, prospektit ja alueelliset myynnin pipelinet. Visualisoinneista voidaan tunnistaa helposti potentiaalisia markkina-alueita sekä miettiä myynti- ja markkinointitoimenpiteitä.
  • Karttakäyttöliittymä raporteissa tuo selkeämpää näkyvyyttä alueelliseen markkinointi- ja myyntitoimintaan. Kartalta saa hyvän kokonaiskuvan haluamallaan mittakaavalla.

Esimerkit osoittavat, miten Location Intelligence tuo paikkatiedon helppokäyttöisesti laajan käyttäjäkunnan hyödynnettäväksi. Kartalla voidaan visualisoida monta asiaa samanaikaisesti, mikä tuo mahdollisuuksia luoda uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Kirjoittaja Pia Lähde-Lyytinen toimii CGI:llä Location Intelligence -ratkaisujen asiantuntijana.