Voit kuunnella jakson myös Spotifyn tai Apple podcastin kautta.

Data ja teknologia ovat yhä vahvemmin osana yritysten menestystä. Haasteena on varmistaa, että uudet innovaatiot eivät jää vain piloteiksi, vaan ne jalkautetaan tuottamaan merkittävää liiketoiminta-arvoa ja kilpailuetua.

CGI:n Teemu Laakso ja Valmetin Data Management Director Petri Hassinen istuivat alas keskustelemaan liiketoiminnan muutoksesta, teknologisista ratkaisuista ja siitä, miten eri alojen yritykset varmistavat datasta saatavat hyödyt.

Päivittäinen erinomaisuus ja uudet innovaatiot pohjautuvat dataan ja sen hallinnointiin. Siksi on hämmentävää, että suuria datahaasteita ei ole onnistuttu ratkaisemaan. Pääongelmana on edelleen huonolaatuinen data.

Hassinen korostaa, että data on tärkeä komponentti yrityksen menestyksessä, murroksessa ja muutoksessa. Tutkimusten mukaan monet suuret uudistukset epäonnistuvat, viivästyvät tai menevät yli budjetin, koska dataa yrityksen perustiedoista lähtien ei ole saatu kuntoon.

”Muutoshankkeen aikana dataa ei ehditä tai osata laittaa sille tasolle, mitä uudet prosessit ja järjestelmät tarvitsevat. Tällöin uudistuksen liiketoimintahyödyt jäävät saavuttamatta”, hän sanoo.

Painotus bisneskriittisen datan hallintaan

Vastuu datasta on jalostumassa entistä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Toki datan hallinta on ollut tärkeää jo tietokoneistumisen alkuajoista lähtien, mutta markkinoilla olevat toimintamallit ja standardit ovat olleet liian datalähtöisiä ja liiketoiminta on unohdettu.

”Data on ollut orpolapsen asemassa eli on ajateltu, että kyllä sen joku siellä jossain hoitaa. Nyt suuntana on se, että asian vakavasti ottavat yritykset organisoivat sen hallinnan roolit ja vastuut selkeästi”, toteaa Hassinen.

Toinen suuri muutos on nähtävissä yritysten ns. master data -tiimeissä, jotka ovat keskittyneet laittamaan asiakas- ja tuoterekisterien kaltaisia perustietoja kuntoon. Tämä ei enää riitä puhuttaessa asiakkaalle tuotettavasta lisäarvosta ja siihen liittyvistä muutoshankkeista.

”On otettava esiin koko yrityksen tiedon kartta, valittava sieltä strategisesti tärkeimmät data-alueet ja organisoitava tiedon johtaminen näille alueille uudella tavalla”, Hassinen neuvoo.

Liiketoiminnan vastuut kasvavat

Valmet ja CGI ovat tehneet yhteistyötä liiketoimintalähtöisen tiedon johtamisen viitekehyksen ja tiekartan kehittämiseksi. Keväällä 2020 kolmen kuukauden sprinttinä toteutettu suomalaisten yritysten ja IT-osaajien yhteishanke tuotti siitä ensimmäisen version, jota Valmet on lähtenyt viemään sisäisesti eteenpäin.

”Standardin perusteet tarkoittavat sitä, että meillä on tietoa, joka on oikeaa ja saatavilla.

Jotta tämä onnistuu, standardiin on kuvattu myös toimintamalli ja tapa organisoida tiedon johtaminen kuntoon. Tällä tavalla tiedosta saadaan operatiivista ja strategista tietopääomaa, mitä voidaan mitata tietotilinpäätöksellä”, kertoo Hassinen.

Tulevien vuosien aikana liiketoiminta tulee ottamaan enemmän omistajuutta ja vastuuta datasta ja sen ylläpidosta. Ne yritykset, jotka lähtevät nyt toteuttamaan tällaista ajattelua, rakentavat uudentyyppistä innovaatiota ja nopeampia muutoshankkeita mahdollistavia sisäisiä kyvykkyyksiä.

”Yrityksen datatiekartta on syytä tehdä riittävän kunnianhimoiseksi, mutta samalla sellaiseksi, että sen avulla pystytään tuomaan jatkuvasti lisäarvoa. Tämä on tehtävä sen takia, että data koetaan liiketoiminnassa vähän vaikeaksi asiaksi. Siksi sen jatkuva auttaminen on tärkeää”, Hassinen tähdentää.

Tiedolla johtaminen ja tiedon johtaminen lähestyvät toisiaan

Yrityksen käytettävissä oleva tietopääoma ja kyvykkyys sen hyödyntämiseen tarjoavat mahdollisuuden oman toiminnan optimoimiseen asiakkaan parhaaksi kilpailukykyisellä hinnalla ja paremmalla palvelulla.

Esimerkiksi Valmetin laitteita on käytössä ympäri maailmaa. Käytännössä ne kytkeytyvät aina tiettyyn asiakkaaseen tai kumppaniin. Sitä kautta muodostuu laitteen, asiakkaan ja Valmetin välinen yhteys, jonka ympärillä liikkuu paljon tietoa.

”Jos tämä tieto saadaan kunnolla hanskaan, pystymme esimerkiksi ennakoimaan huoltoja, kommunikoimaan asiakkaalle tarkkaa tietoa ja tuomaan uutta tarjoomaa”, havainnollistaa Hassinen.

Tiedolla johtamisen ja tiedon johtamisen painoarvo on nousussa. Hassinen uskoo, että jatkossa ne kulkevat entistä enemmän käsi kädessä. Toinen suuri muutos tulee olemaan yrityksen johdon vastuun kasvaminen omasta tiedosta.

”Kun tiedosta tulee entistä voimakkaammin pääomaa, niin ainakin itse laittaisin jonkun henkilön vastaamaan siitä ja toimimaan tiettyjen prosessien mukaisesti. Näin voin varmistaa, että tiedot ovat kunnossa. Sitä kautta voin luottaa raportteihin sekä uskallan avata liiketoiminnan tietoja asiakkaalle”, sanoo Hassinen.

Palaa kokoomasivulle