Miika Leminen on vastannut vuoden alusta CGI:llä OMNI360 asiakas- ja potilastietojärjestelmään kehitettävistä tekoälytoiminnallisuuksista. Biologiset neuroverkot, eli ihmisaivot, tulivat Miikalle tutuiksi hänen urapolkunsa alussa, kun koulutukseltaan tuore psykologi ja diplomi-insinööri aloitti uransa Helsingin yliopistossa Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä laboratorioinsinöörinä. Kun tekoälyn ja analytiikan mahdollisuudet auttaa terveydenhuollon toimintaa alkoivat kiinnostaa yhä polttavammin, Miika siirtyi tarkastelemaan biteistä koostuvia neuroverkkoja HUS:iin, jossa hän työskenteli muun muassa erilaisten tekoälysovellusten kehittämisen parissa ja johti Tekoälysovellus- ja analytiikkapalvelut -vastuuyksikköä useiden vuosien ajan. Sen myötä avautui näkymä siihen, mitä kaikkea tekoälyllä on mahdollista sote-alalla saavuttaa. 

Suurimmat tekoälyhyödyt saadaan ammattilaisten työkuormaa helpottavista ratkaisuista 

Suomi joutuu pärjäämään heikkenevän huoltosuhteen myötä suhteellisesti yhä pienemmällä määrällä soteammattilaisia. Heidän työssään jaksamista on kyettävä tukemaan entistä paremmin ja heille on tarjottava työkaluja, jotka mahdollistavat mahdollisimman sujuvan ja tehokkaan työskentelyn.  

“Palo on kova tukea terveydenhuoltoa isoissa haasteissa, jotka liittyvät erityisesti työssä jaksamiseen ja henkilöstöhaasteisiin”, Miika kertoo.  

Hänen mukaansa monet tekoälykokeilut maailmalla ratkovat terveydenhuollon arjen kannalta hivenen vääriä ongelmia ja hyödyt jäävät puolivillaisiksi. Toki jos tekoälyn hyötyjen ulosmittaaminen terveydenhuollossa olisi helppoa, ratkaisuja olisi käytössä jo paljonkin.  

“Tekoälyn tuomat mahdollisuudet ovat väläytelleet potentiaaliaan, mutta minun tavoitteeni on löytää sote-arkeen oikeasti hyödyllisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja; siis siten, että ratkaisuilla on merkitystä myös isossa kuvassa. Tätä tavoitetta kohti pitää mennä nöyrästi sopivan pienin askelin”. 

Ne tekoälytoiminnallisuudet, jotka aidosti helpottavat ammattilaisen työtaakkaa ja tekevät työstä sujuvampaa, toimivat arjessa ikään kuin soteammattilaisen tukiälynä vapauttaen aikaa esimerkiksi potilaiden kohtaamiseen.  

“Keskeistä sisäisessä motivaatiossani on pitää mielessä se, että teknologia on vain väline, jolla pyritään tukemaan hyvinvointialueita ja koko kansallista sote-palvelujärjestelmää niiden haastavassa tehtävässä.” 

OMNI360-tekoälyratkaisuilla voi olla merkittävät vaikutukset

OMNI360 asiakas- ja potilastietojärjestelmää käytetään laajasti Suomessa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa, joten siihen kehitettävillä tekoälyominaisuuksilla voi olla hyvinkin merkittävät vaikutukset. Järjestelmän arkkitehtuuri, taustateknologiat ja rajapintaratkaisut mahdollistavat hyvin moninaisten toiminnallisuuksien ketterän ja modulaarisen toteuttamisen.  

“Nyt aloitettuani CGI:llä ja tutustuttuani OMNI360-järjestelmään paremmin, olen erityisen iloinen näistä järjestelmän ominaisuuksista, koska ne helpottavat kovasti tekoälytoiminnallisuuksien kehittämistä”, Miika kertoo.  

“CGI:llä ilahduttaa myös fiksujen ja innovatiivisten kollegoiden kanssa työskentely; yhdessä idea-aihioita työstäen saamme aikaiseksi jotain, mitä yksin ei olisi osannut keksiä”, Miika hymyilee ja muistuttaa vielä, että vaikka nykyiset neuroverkot eivät olekaan kovin lähellä ihmisen aivojen toimintaa, hermosolujen toiminnan ja muovautumisen tutkimus on antanut aikoinaan hyvän sytykkeen monien tekoälyteknologioiden keksimisille. Ja ehkäpä samoin kuin hermosolujen ja ihmisen toiminnan välillä on aimo annos psykologiaa, myös hyödyllisten tekoälyratkaisujen kehittämiseen tarvitaan ihmistieteitä. 

Tervetuloa Miika! Kehitämme teknologiaa aina ihmistä varten. OMNI360 mahdollistaa paremman ihmisten välisen kohtaamisen ja entistä eheämpiä työntekijä-, asiakas- ja kansalaiskokemuksia.