Britannian julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä vastaavaan NHS Trusts -organisaatioon kohdistuu suuria taloudellisia paineita ja vaatimuksia ensiluokkaisen hoidon jatkuvuudesta. Paine saada enemmän aikaan pienemmillä resursseilla on suuri.

CGI:n ratkaisut ovat osoittaneet toimivuutensa julkisella sektorilla. Niiden ansiosta IT-toiminnot ovat ketteriä, tehokkaita, innovatiivisia ja nopeasti skaalautuvia. Hallinnoidulla IT-palvelulla helpotetaan järjestelmien yhteensopivuutta, varmistetaan tietoturva, mahdollistetaan uusien teknologioiden käyttö ilman korkeita osaamisvaatimuksia, ja vapautetaan aikaa ja resursseja potilastyöhön.

Julkisen terveydenhuollon keskeisiä haasteita Britanniassa ovat muun muassa kilpailu rahoituksesta, potilashoidon varmistaminen, digitaalista terveydenhuoltoa koskevat kasvavat odotukset ja koronapandemian aiheuttamien jonotuslistojen purkaminen. Näissä olosuhteissa operatiivisen ketteryyden, innovaation ja tehokkuuden vaatimuksiin vastataan tietoteknisillä ja digitaalisilla palveluilla, joiden avulla toimintaa voidaan epävarmoina aikoina ylläpitää ja samalla varautua tulevaisuuden tarpeisiin.

IT-ulkoistus tarjoaa NHS Trust -organisaatiolle niin säästöjä, parempia tuloksia kuin ketterämpiä ja joustavampia toimintamalleja. Tarkoituksenmukaisilla IT-ratkaisuilla voidaan saavuttaa henkilöstön ja potilaiden kannalta toivotut hoitotulokset sekä varmistaa tuloksellisuus ja muutosten toteutuminen. Tiekartta, joka kattaa teknologian ja liiketoimintaprosessien muutoksen, mahdollistaa puolestaan säästöjä pidemmällä aikajänteellä.