Poznaj spostrzeżenia 1 675 menedżerów na temat roku 2022

W CGI Voice of Our Clients 2022 dzielimy się wnioskami z indywidualnych wywiadów przeprowadzonych z 1 675 menedżerami z różnych branż i regionów, które obsługujemy. Te strategiczne rozmowy dają unikalny obraz tego, jak trendy makroekonomiczne i branżowe wpływają na priorytety biznesowe i IT oraz plany inwestycyjne.

Chcesz poznać więcej opinii naszych klientów na temat wpływu makro trendów, takich jak: zmiany klimatyczne, rekonfiguracja łańcucha dostaw, deglobalizacja, demografia społeczna i przyspieszenie technologiczne? Przeczytaj nasze podsumowanie.

Niezależnie od sektora i związanych z nim trendów, technologia już nie tylko umożliwia prowadzenie biznesu, ale przede wszystkim napędza go. Technologia staje się biznesem.

Tendencje makroekonomiczne

 1. Przyspieszenie technologiczne i cyfrowe, w szczególności rosnące oczekiwania klientów i obywateli w zakresie technologii cyfrowych
 2. Zmieniająca się demografia społeczna, w tym starzejące się społeczeństwa i niedobór talentów
 3. Zmiany klimatyczne, w tym transformacja energetyczna i przyspieszenie działań w kierunku dekarbonizacji

Najważniejsze trendy w branży

(vs. 2021)

 1. Digitalizacja dla spełnienia oczekiwań klientów i obywateli ( ↔ )
 2. Świadomość i wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem ( ↑ )
 3. Doświadczenia klientów i obywateli (nowe)

Kluczowe priorytety biznesowe

(vs. 2021)

 1. Doświadczenia klientów i obywateli ( ↑ )
 2. Modernizacja aplikacji i infrastruktury IT ( ↑ )
 3. Digitalizacja dla spełnienia oczekiwań klientów i obywateli ( ↓ )

Kluczowe priorytety informatyczne

(vs. 2021)

 1. Usprawnienie procesów biznesowych ( ↔ )
 2. Modernizacja aplikacji i infrastruktury IT ( ↔ )
 3. Doświadczenia klientów i obywateli ( ↔ )

8,000
wywiadów z liderami biznesu i IT w ciągu ostatnich 5 lat
1 million
zebranych informacji
54/46
proporcja liczby managerów IT do biznesowych

 

consultants and client talking at table

Odkryj co rekomendują cyfrowi liderzy, by osiągać wyniki szybciej

W tym roku 25% przebadanych klientów CGI deklaruje, że ich organizacja osiąga oczekiwane rezultaty dzięki strategiom cyfrowym. To o 5% więcej niż w roku 2021. Nasza analiza tej grupy liderów cyfrowych ujawnia kilka wspólnych cech: są bardziej zwinni, lepiej zestrajają operacje biznesowe z IT, unowocześniają więcej aplikacji oraz dostrzegają, że zrównoważony rozwój jest kluczowy w tworzeniu przyszłej wartości.

Poznaj więcej cech liderów cyfrowych

Rozmawia dwóch profesjonalistów

CGI Voice of Our Clients: Wpływ trendów makroekonomicznych

CGI Voice of Our Clients prezentuje wnioski z indywidualnych wywiadów przeprowadzonych z 1 675 menedżerami z różnych branż i regionów, które obsługujemy. W tej publikacji badamy trendy makroekonomiczne, które miały największy wpływ na naszych klientów w roku 2022.

Dowiedz się więcej