Poznaj spostrzeżenia 1 764 menedżerów na temat roku 2023

W CGI Voice of Our Clients 2023 dzielimy się wnioskami z pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z 1764 menedżerami z różnych branż i regionów, które obsługujemy. Te strategiczne rozmowy dają unikalny obraz tego, jak trendy makro i branżowe wpływają na priorytety biznesowe i IT oraz plany inwestycyjne.

Uwaga: rankingi makrotrendów opierają się na odpowiedziach wskazujących na wysoki stopień oddziaływania na organizację (8+/10); trendy w branży są uszeregowane według wpływu, natomiast priorytety - według ważności.

Najważniejsze makrotrendy

 1. Przyspieszenie technologiczne i cyfrowe.
 2. Zmieniająca się demografia społeczna.
 3. Walka ze zmianami klimatycznymi.

Dowiedz się więcej

Najważniejsze trendy branżowe

 1. Cyberbezpieczeństwo.
 2. Cyfryzacja w celu spełnienia oczekiwań konsumentów/obywateli.
 3. Zrównoważony rozwój (Nowość).

Kluczowe priorytety biznesowe

 1. Poprawa doświadczeń konsumentów/obywateli.
 2. Modernizacja IT.
 3. Cyberbezpieczeństwo

Kluczowe priorytety IT

 1. Poprawa doświadczeń konsumentów/obywateli.
 2. Modernizacja IT.
 3. Cyfryzacja procesów biznesowych.

Rozbieżność między posiadaniem cyfrowej strategii a uzyskiwaniem wyników odzwierciedla „początki” holistycznej transformacji:

92%
posiada strategię cyfryzacji
31
uwzględnia swój zewnętrzny ekosystem
30
osiąga oczekiwane wyniki

 

Elastyczność i odporność

 • 66% docenia duży wpływ cyfryzacji na ich model biznesowy.
 • 20% wskazuje na wysoką elastyczność modelu biznesowego w zakresie cyfryzacji.
 • 18% wskazuje na dużą dojrzałość strategii organizacyjnej w zakresie.
 • wykorzystania danych i cyfryzacji na rzecz odporności modelu biznesowego.

Zgodność strategiczna

 • 44% ocenia działalność biznesową i operacje IT jako wysoce zgodne we wspieraniu strategii.
 • 39% ocenia działalność biznesową i operacje IT jako wysoce zintegrowane w realizacji strategii.
professionals discussing business
consultants and client talking at table

Inicjatywy w zakresie technologii i danych

 • Sztuczna inteligencja na czele obszarów inwestycji w innowacje w ciągu najbliższych 3 lat; obecnie 57% menadżerów bada sztuczną inteligencję lub zajmuje się weryfikowaniem koncepcji.
 • Cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej wpływowym trendem w branży; najwyżej ocenianym obszarem cyberbezpieczeństwa są szkolenia pracowników
 • Jakość i ład danych oraz zarządzanie nimi są najważniejszymi inicjatywami na najbliższe 3 lata, usprawniającymi strategię w zakresie danych.

Kluczowe wyzwania

 • 80% doświadcza wyzwań związanych z rekrutacją w IT.
 • 55% wymienia zmianę kulturową jako główną barierę w osiąganiu priorytetów biznesowych.
 • 40% twierdzi, że systemy prawne stanowią duże wyzwanie dla wdrażania strategii cyfrowej.
Rozmawia dwóch profesjonalistów

CGI Voice of Our Clients: Wpływ trendów makroekonomicznych

CGI Voice of Our Clients prezentuje wnioski z indywidualnych wywiadów przeprowadzonych z 1 675 menedżerami z różnych branż i regionów, które obsługujemy. W tej publikacji badamy trendy makroekonomiczne, które miały największy wpływ na naszych klientów w roku 2022.

Dowiedz się więcej