CGI Unify360 zapewnia ujednoliconą platformę IT, usługi doradcze, a także ramy i praktyki konieczne do zrozumienia całego portfela IT organizacji i stworzenia spójnych strategii, które dostosują rozwiązania IT do celów biznesowych, a w efekcie zmaksymalizują inwestycje w IT. Rozwiązanie to pomaga zapewniać środki realizacji, konfigurację, zarządzanie zdarzeniami, sprawozdawczość oraz zarządzanie procesem fakturowania i obciążeniem pracą w odniesieniu do zarówno tradycyjnych rozwiązań IT, jak i tych opartych na chmurze, jednocześnie zapewniając 100% widoczności wydatków, dostępności usług i stanu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich elementów hybrydowego środowiska IT.

Rozwiązanie CGI Unify360 zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w sprawnym korzystaniu z chmury, wypracowaniu nowego podejścia do optymalizacji inwestycji w IT, zmniejszeniu czasu wprowadzania produktów na rynek i zwiększeniu ich konkurencyjności. Przykładowe zastosowania narzędzia:

 • centralnie zarządzane hybrydowe środowiska z zastosowaniem chmury, oferujące większe bezpieczeństwo, automatyzację i lepsze zarządzanie
 • optymalizacja usług w chmurze, aby zmniejszyć wydatki i lepiej wykorzystywać zasoby IT w świetle celów biznesowych, niezależnie od dostawcy chmury i rozwiązań IT (np. publiczny, prywatny, wewnętrzny)
 • korzystanie z różnych dostawców usług w chmurze (CSP) dla różnych etapów cyklu rozwoju systemu
 • konsolidacja ośrodków przetwarzania danych i migracja wcześniejszych systemów do środowisk multi-cloud
 • oferowanie samoobsługowego systemu zapewniania środków realizacji, automatyzacja przepływu pracy, fakturowanie, zarządzanie kosztami typu chargeback/showback
 • rozwiązanie problemu złośliwych przejęć chmury i niekontrolowanego rozwoju portfolio dzięki kompleksowemu zarządzaniu, transparentności i kontroli
 • zapewnienie gotowości chmury do sprawnej migracji starych systemów do środowisk multi-cloud
 • zjednoczenie wielu prywatnych chmur w odpowiedzi na potrzeby biznesowe
 • zapewnienie zarządzania procesem integracji usług typu Multisourcing Services Integration (MSI)/zintegrowane zarządzanie usługami (Service Integration And Management, SIAM)

Najważniejsze atuty CGI Unify360

 • otwarty ekosystem z możliwością adaptacji do konkretnych potrzeb i wymagań klienta
 • zintegrowany model wspomagania decyzji
 • zgodność z normami stosowana w odniesieniu do wszystkich zastosowań i danych
 • solidny model zarządzania, w celu kontrolowania złośliwych przejęć i rozwoju technologii
 • wydajne funkcje zapewniające bezpieczeństwo, w tym zarządzane usługi zapewniające bezpieczeństwo, stała ochrona i przyspieszona reakcja na zagrożenia, zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony, na przykład w odniesieniu do danych wrażliwych Departamentu Obrony lub danych osobowych
 • usługi i ramy oferujące doradztwo, w tym zarządzanie portfolio aplikacji, aby pomóc klientom w wyborze najlepszych dla nich środowisk oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z hybrydowych rozwiązań IT.
 • partnerstwo z wiodącymi dostawcami usług w chmurze, w tym Amazon Web Services i Microsoft Azure Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak CGI Unify360 może pomóc ujednolicić środowisko IT w twojej organizacji.