CGI opiera się na relacjach. Są one ważne, ponieważ wymagają zaufania i wzajemnej uczciwości, dlatego mamy specjalny program poleceń nowych kandydatów do pracy – Referral Program.
 • Strona
Corporate social responsibility is part of the essence of who we are—it is built into the CGI dream on which we were founded, and sustained through our values and local operating model.
 • Strona

CGI Unify360 zapewnia ujednoliconą platformę IT, usługi doradcze, a także ramy i praktyki konieczne do zrozumienia całego portfela IT organizacji i stworzenia spójnych strategii, które dostosują rozwiązania IT do celów biznesowych, a w efekcie zmaksymalizują inwestycje w IT. Rozwiązanie to pomaga zapewniać środki realizacji, konfigurację, zarządzanie zdarzeniami, sprawozdawczość oraz zarządzanie procesem fakturowania i obciążeniem pracą w odniesieniu do zarówno tradycyjnych rozwiązań IT, jak i tych opartych na chmurze, jednocześnie zapewniając 100% widoczności wydatków, dostępności usług i stanu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich elementów hybrydowego środowiska IT.

cgi unify360 overview

Rozwiązanie CGI Unify360 zostało zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w sprawnym korzystaniu z chmury, wypracowaniu nowego podejścia do optymalizacji inwestycji w IT, zmniejszeniu czasu wprowadzania produktów na rynek i zwiększeniu ich konkurencyjności. Przykładowe zastosowania narzędzia:

 • centralnie zarządzane hybrydowe środowiska z zastosowaniem chmury, oferujące większe bezpieczeństwo, automatyzację i lepsze zarządzanie
 • optymalizacja usług w chmurze, aby zmniejszyć wydatki i lepiej wykorzystywać zasoby IT w świetle celów biznesowych, niezależnie od dostawcy chmury i rozwiązań IT (np. publiczny, prywatny, wewnętrzny)
 • korzystanie z różnych dostawców usług w chmurze (CSP) dla różnych etapów cyklu rozwoju systemu
 • konsolidacja ośrodków przetwarzania danych i migracja wcześniejszych systemów do środowisk multi-cloud
 • oferowanie samoobsługowego systemu zapewniania środków realizacji, automatyzacja przepływu pracy, fakturowanie, zarządzanie kosztami typu chargeback/showback
 • rozwiązanie problemu złośliwych przejęć chmury i niekontrolowanego rozwoju portfolio dzięki kompleksowemu zarządzaniu, transparentności i kontroli
 • zapewnienie gotowości chmury do sprawnej migracji starych systemów do środowisk multi-cloud
 • zjednoczenie wielu prywatnych chmur w odpowiedzi na potrzeby biznesowe
 • zapewnienie zarządzania procesem integracji usług typu Multisourcing Services Integration (MSI)/zintegrowane zarządzanie usługami (Service Integration And Management, SIAM)

Najważniejsze atuty CGI Unify360

 • otwarty ekosystem z możliwością adaptacji do konkretnych potrzeb i wymagań klienta
 • zintegrowany model wspomagania decyzji
 • zgodność z normami stosowana w odniesieniu do wszystkich zastosowań i danych
 • solidny model zarządzania, w celu kontrolowania złośliwych przejęć i rozwoju technologii
 • wydajne funkcje zapewniające bezpieczeństwo, w tym zarządzane usługi zapewniające bezpieczeństwo, stała ochrona i przyspieszona reakcja na zagrożenia, zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony, na przykład w odniesieniu do danych wrażliwych Departamentu Obrony lub danych osobowych
 • usługi i ramy oferujące doradztwo, w tym zarządzanie portfolio aplikacji, aby pomóc klientom w wyborze najlepszych dla nich środowisk oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z hybrydowych rozwiązań IT.
 • partnerstwo z wiodącymi dostawcami usług w chmurze, w tym Amazon Web Services i Microsoft Azure
  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak CGI Unify360 może pomóc ujednolicić środowisko IT w twojej organizacji.
  Więcej o usługach w chmurze i hybrydowych usługach i rozwiązaniach IT