DOŚWIADCZENIE I WIEDZA BRANŻOWA

   

40+ 
lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji i świadczenia usług serwisowych 
  • Nasze lokalne zespoły ekspertów działają w oparciu o globalne zasoby - wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom usługi najwyższej jakości, co pozwala nam na uzyskanie najwyższych ocen zadowolenia wśród naszych klientów 

  • Elastyczny, perfekcyjnie dopasowany globalny model dostaw, w tym modele pracy onsite, onshore, nearshore i  offshore options 

  • Ujednolicone narzędzia i procesy zwiększające wydajność 

  • Zintegrowany, kompleksowy model procesu obsługi skoncentrowany na celach biznesowych i osiąganych wynikach 

  • Przewidywalny, mierzalny, przejrzysty i oparty na wynikach model wyceny