Tradycyjny proces podpisywania umów był podatny na szereg wyzwań związanych z samym wykonaniem podpisu. Proces był wydłużony ze względu na różne czynniki od miejsca, w którym przebywały osoby podpisujące dokument, aż po względy bezpieczeństwa, ponieważ dokumenty przechodzące od biurka do biurka były narażone na utratę poufności. Ponadto nie zawsze jest możliwe, aby umawiające się strony były fizycznie obecne w tym samym miejscu, a wysyłanie umów pocztą trwa długo i wydłuża proces nawet o wiele dni.

CGI Digital Signature pokonuje wszystkie te wyzwania, umożliwiając podpisywanie umów w dowolnym miejscu i czasie za pomocą uwierzytelniania bankowego, karty inteligentnej lub identyfikatora mobilnego. Po podpisaniu dokumentu za pomocą systemu CGI Digital Signature dokument jest automatycznie archiwizowany, co zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i umożliwia łatwe odnalezienie go w systemie.

OKM Service Design