Facilitating the energy transition

CGI’s Central Market Solutions (CMS) provides a secure and high-performing process and data management framework which enables data sharing and communication among all market parties. The CMS application suite is a modular solution that helps all market players to meet the needs of the rapidly evolving energy market and embrace the digital transition to new business models.

Zobacz film

CGI’s DataHub solution sets the foundation for the future of the Danish electricity retail market

CGI’s DataHub solution sets the foundation for the future of the Danish electricity retail market

CGI’s Central Market Solutions, known in Denmark as DataHub, provides a reliable centralized platform that enables fair competition, improves communication between market participants and provides easy and equal access to data and information sharing. 

Przeczytaj więcej

 

Udoskonalenie zarządzania danymi i usprawnienie zasad rynkowych

 

CMS to modułowe rozwiązanie, które umożliwia udostępnianie danych i komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku. Nie tylko przechowuje informacje dotyczące inteligentnych punktów pomiarowych, umów konsumenckich, czy danych pomiarowych energii, ale oferuje także scentralizowane funkcje rozliczania – w tym opłat sieciowych. CMS zawiera w pełni konfigurowalny model danych, który wspiera różne rynki energii wraz z utrzymaniem atrybutów i relacji między nimi. CMS obejmuje również technologie stron trzecich o charakterze otwartego standardu w celu umożliwienia efektywnej integracji.

cms_graphic_pl_pa_v1.1.png

KLUCZOWE KORZYŚCI

 

WIODĄCA NA ŚWIECIE WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH POMIAROWYCH:

Moduł Zarządzania Danymi Pomiarowymi (MDM) obsługuje dane pomiarowe o bardzo dużej objętości - jest w stanie pobierać i przetwarzać dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
  

WYSOCE ELASTYCZNY MODEL DANYCH DO OBSŁUGI PROCESÓW RYNKOWYCH TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI:

CMS jest wysoce konfigurowalny i umożliwia szybkie dostosowanie do zmian rynkowych w codziennych operacjach.
  
  

SPRAWDZONE PROCESY WDROŻENIOWE:

CMS korzysta z automatycznych testów na poziomie systemu i procesów rynkowych, które następnie są ponownie wykorzystywane w projektach wdrożeniowych.

MAPA DROGOWA STEROWANA PRZEZ KLIENTÓW ZAPEWNIA CIĄGŁE USPRAWNIENIA:

CGI stale dostosowuje mapę drogową rozwoju CMS do zmian rynkowych i potrzeb naszych klientów. Na naszym corocznym spotkaniu Central Market Debate specjaliści dyskutują na temat innowacyjności i elastyczności w systemach energetycznych w Europie i na świecie.

NIŻSZY KOSZT WDROŻENIA I CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA:

Zaprojektowany specjalnie do obsługi rynków centralnych, CMS obniża koszty adaptacji i integracji. Kolejnym krokiem w stronę ograniczenia kosztów infrastruktury jest możliwość skorzystania z rozwiązań chmurowych. 

CZAS WDROŻENIA:

CMS jest systemem modułowym, oferującym gotowe rozwiązanie, które pozwala na redukcję czasu wdrożenia i ryzyka. Jest to niezmiernie istotne w sytuacji rynków regulowanych, gdzie termin wdrożenia jest często określony ustawowo.

key-functions-cms-polish-v1.jpg